Projekto vykdytojas: Šilutės turizmo informacijos centras

Partneriai:  Asociacija „Lamatos žemė“, Šilutės miesto VVG „Pamario kraštas“, Šilutės žuvininkystės regiono VVG „Žuvėjų kraštas“.

Projekto pavadinimas: Socialinis dialogas: partnerystė gyvensenos kokybei

Projekto kodas:  08.6.1-ESFA-T-927-01-0476

Projekto vertė: 36 660,00 Eur. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinio fondo (33 874,00 Eur.) lėšomis ir projekto vykdytojo, partnerio nuosavomis lėšomis (2786,00 Eur.)

Projekto tikslas – Integruoti  grįžusius iš emigracijos kraštiečius, imigrantus (tame tarpe ir pabėgėlius) į pilnavertį visuomeninį gyvenimą.

Projekto įgyvendinimo pradžia – 2020 m. lapkričio 26 d.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2022 m. spalio 26 d.

Projekte numatytos veiklos:

  1. Veikla: Socialinę integraciją gerinančių renginių organizavimas. Tam projekto dalyviams buvo suorganizuoti 8 renginiai (6 seminarai ir 2 konferencijos).
    Įvadinis seminaras; 3 seminarai su lektoriumi, kurie buvo orientuoti į bendravimo, bendrystės, socialinių ir sociokultūrinių ryšių stiprinimą; tarpinė ir baigiamoji konferencijos; 2 dienų išvažiuojamasis seminaras; išvažiuojamasis renginys. Įgyvendinus šias veiklas pagerėjo imigrantų socialinė integracija į visuomeninį ir kultūrinį Šilutės rajono gyvenimą.
  2. Veikla: Valstybinės lietuvių kalbos mokymai imigrantams. Sukurta galimybė imigrantams įsijungti į darbo rinką pagal jų poreikius ir gebėjimus.
  3. Veikla: Bendradarbiavimo platformos kūrimas. Jos sukūrimui buvo surengti 7 renginiai (4 apskriti stalai ir 3 seminarai-pasitarimai), kuriuose dalyvavo verslininkai, NVO, vietos valdžios atstovai, rajone veikiančių VVG atstovai, projekto dalyviai. Bendradarbiavimo platformos kūrimo veiklą vykdė projekto partneriai. Imigrantų socialinei integracijai pagerinti buvo sukurta bendradarbiavimo platforma, kuri integruota į Šilutės miesto VVG svetainę.

Į projekto veiklas įtrauktos tikslinės grupės (dalyviai): Šilutės miesto gyventojai, imigrantai (įskaitant pabėgėlius), 13 dalyvių; Darbingi ekonomiškai neaktyvūs imigrantai, 5 asmenys; Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje veikiančių vietos veiklos grupių savanoriai, 3 asmenys.

Siekiami rezultatai – siekiame mažinti imigrantų socialinę atskirtį ir didinti jų socialinę integraciją į Šilutės rajono visuomeninį, kultūrinį, ekonominį ir politinį gyvenimą, pradėti spręsti imigrantų įsiliejimo į darbo rinką klausimus. Tai reiškia, kad šiuo projektu imamės inicijuoti socialinį dialogą tarp NVO, verslo ir valdžios sektorių ir bendruomeniškai siekti kiekvieno imigranto gyvensenos kokybės Šilutės rajone.