Nemuno deltos regioninio parko vandens telkiniuose, išskyrus esančius Nemuno priešakinės deltos gamtiniame rezervate, Krokų lankos botaniniame – zoologiniame draustinyje, Kuršių marias tarp Atmatos ir Skirvytės upių mažesniu kaip 1 km atstumu nuo kranto, Kniaupo įlanką, organizuojama limituota žvejyba (TAR, 2014-06-04, 2014-06206).

LIMITUOTOS ŽVEJYBOS REGULIAVIMO PRIEMONĖS IR SĄLYGOS
Žvejoti leidžiama ištisus metus, laikantis Mėgėjiškos žūklės taisyklių reikalavimų. Išduodamos meškeriotojo kortelės parai, savaitei (7 d.) arba mėnesiui (30 d.).

Vienos žvejybos metu leidžiama sugauti ne daugiau kaip 7 kg bendro svorio žuvų.
Nuo balandžio 20 d. iki gegužės 20 d. visus sugautus karšius privaloma nedelsiant paleisti atgal į vandens telkinį.

Teisė mėgėjiškai žūklei įgyjama sumokėjus įmoką žuvų ištekliams atkurti ir išsaugoti.

Įmokos dydžiai yra: už teisę mėgėjiškai žūklei valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose, į kuriuos neišduoti leidimai naudoti žūklės plotą ir kuriuose organizuota limituota žvejyba:
• parą – 2,50 €
• savaitę – 8,00 €
• mėnesį – 14,00 €

Leidimus limituotai žvejybai (L06.1) galite įsigyti per Aplinkosaugos leidimų išdavimo sistemos (ALIS) elektronines paslaugas fiziniams bei juridiniams asmenims: http://alis.am.lt/
Neturintieji galimybių naudotis elektronine bankininkyste reikiamą mėgėjų žvejybos leidimą gali nusipirkti bet kurioje „Tiketos“ kasoje.
Leidimus taip pat galite įsigyti per Olifėjos (Perlas/Teleloto) terminalus, leidimo kodas: 10 10 82.

Visuose valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose, į kuriuos neišduoti leidimai naudoti žvejybos plotą ir mėgėjų žvejyba nedraudžiama pagal mėgėjų žvejybą reglamentuojančius teisės aktus (toliau – neišnuomoti vandens telkiniai), teisę žvejoti nemokamai, turėdami žvejybos vietoje tai patvirtinantį dokumentą, turi:

 • asmenys iki 16 metų – dokumentą, leidžiantį nustatyti asmens tapatybę;
 • valstybinio socialinio draudimo pensininkai – pensijos gavėjo pažymėjimą;
 • neįgalieji – neįgaliojo pažymėjimą.

Nemuno deltos regioninio parko vandens telkiniuose teisę žvejoti nemokamai turi fiziniai asmenys, deklaravę gyvenamąją vietą Rusnės seniūnijoje, turėdami žvejybos vietoje pažymą apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą.
Informacija iš http: //www.nemunodelta.lt/16994/informacija-lankytojams/limituota-zvejyba.html


ŽVEJYBOS GALIMYBĖS ŠILUTĖS RAJONE

Pamarys ir delta nuo seno garsėjo kaip žvejų kraštas – žuvies čia išties daug, tačiau verslinė žvejyba daugelyje parko vandens telkinių reguliuojama ir ribojama. Mėgėjiška žvejyba leidžiama laikantis mėgėjiškos žvejybos taisyklių.
Jas rasite: http://www.am.lt/VI/index.php#a/6433

Metinius žvejo bilietus žūklei žvejoti valstybiniuose vandens telkiniuose galima įsigyti:

 • Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento GGAI Šilutės skyrius: Tulpių g. 10, Šilutė. Tel. 8 441 53942, 8 441 52205.
 • Šilutės Medžiotojų ir Žvejų Draugija adresu: Uosto g. 11, Šilutė. Tel. 844151861
 • Asociacija „Pamario Delta“ adresu: Lietuvininkų g. 61 – 2a., 2 kab., Šilutė. Tel 860033032.
 • Z. Gaidelio įmonės degalinė adresu: K. Donelaičio g. 11, Rusnė, Šilutės r. Tel. 8 441 58318.
 • Vaikams iki 16m., pensininkams, invalidams leidimo mėgėjiškai žūklei nereikia.
 • Žūklės reikmenų parduotuvė „Fauna” adresu: Lietuvininkų g. 16A, Šilutė. Tel. 8 441 76790.
 • Žūklės reikmenų parduotuvė „Romada“ adresu: Senojo turgaus a. 7, Šilutė. Tel. 8441 75039, 8612 44323.
 • Žūklės ir Zoo kampelis adresu: Lietuvininkų g. 43, Šilutė. Tel. 8699 37391.

Leidžiami žūklės įrankiai – visi žuvims vilioti ir gaudyti skirti įrankiai, kurių pagrindinis elementas yra žvejybinis kabliukas arba kabliukai, taip pat bučiukai ar samteliai vėžiams gaudyti, samteliai masalui ar žuvims iš vandens išimti bei povandeninės žūklės įrankiai. Žvejys mėgėjas vidaus vandens telkiniuose vienu metu gali naudoti ne daugiau kaip 4 mėgėjiškos žūklės įrankius. Bendras vienu metu naudojamų kabliukų skaičius negali viršyti 6 vienetų, išskyrus stintų žvejybą nuo ledo, kur bendras kabliukų skaičius gali būti 12 vienetų. Dvišakis ar trišakis kabliukas laikomas vienu.

Leidžiami žūklės būdai – žūklė, kai žuvys suviliojamos natūralios kilmės arba dirbtiniais masalais, taip pat vėžių gaudymas bučiukais ir samteliais, žuvų gaudymas masalui žuveles bei uodo trūklio lervas vienu tinkliniu samteliu masalui gaudyti, kurio skersmuo – ne didesnis kaip 1 metras, o tinklo akutės – ne didesnės kaip 10 mm. Vienos žvejybos metu vienam žvejui leidžiama sugauti ne daugiau kaip 30 vienetų karosų, kuojų, ešerių ir kitų rūšių žuvų jauniklių, išskyrus plėšriąsias žuvis. Žūklė meškere – vienas seniausių žmonių veiklos rūšių. Galima išskirti populiariausius žūklės būdus. Tai žvejyba plūdine, dugnine, museline meškerėmis ir spiningu. Jas papildo atskiro pavadinimo neturintys vertikalios žūklės būdai, žvejyba velke, avižėle, poledinis blizgiavimas ir kt. Paprastai poledine žūkle gaudomi ešeriai, kuojos, karšiai, plakiai, lydekos, stintos, sterkai, raudės.


TERMINAI
• Draudžiama žvejoti nuo sausio 1 d. iki balandžio 20 d. naudojant masalui žuvelę visuose Lietuvos Respublikos telkiniuose.
• Draudžiama gaudyti ištisus metus vijūnus, mažąsias nėges ir jų vingilius taip pat be nustatyta tvarka išduotų licencijų gaudyti lašišas, šlakius, upines nėges ištisus metus, žiobrius nuo balandžio 20 d. iki birželio 20 d. visuose Lietuvos Respublikos telkiniuose. 

Draudžiama gaudyti:

 • lydekas nuo vasario 1 d. iki balandžio 20 d.,
 • sterkus nuo kovo 1 d. iki gegužės 20 d.,
 • salačius nuo balandžio 1 d. iki gegužės 15 d.,
 • kiršlius nuo kovo 1 d. iki gegužės 15 d.,
 • marguosius upėtakius ir sykus nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.,
 • vėgėles nuo gruodžio 15 d. iki sausio 15 d.
 • lašišų  ir šlakių žvejyba draudžiama nuo spalio 16 d. iki gruodžio 31 d.
 • žiobrius nuo gegužės 15d. iki birželio 15d. Visuose Lietuvos Respublikos telkiniuose.
 • Nemuno deltos regioninio parko teritorijoje karšius draudžiama gaudyti nuo balandžio 20 d. iki gegužės 20 d.

Draudžiama gaudyti mažesnes nei šių dydžių:
šamus – 75 cm, lašišas – 65 cm, šlakius – 65 cm, salačius – 52 cm, ūsorius – 47 cm, vėgėles – 49 cm (Kuršių mariose), 40 cm (kituose telkiniuose), sterkus – 46 cm, lydeka – 45 cm, lynus – 25 cm, žiobrius – 28 cm, kiršlius – 29 cm, šapalus – 25 cm, meknes – 28 cm, marguosius upėtakius – 30 cm., karpius – 30 cm., plačiažnyplius ir siauražnyplius vėžius – 10 cm. Pagautos žuvys ir vėžiai, mažesni nei nurodyta, taip pat žuvys, kurias draudžiama gaudyti, turi būti tuoj pat paleidžiamos atgal į tą patį vandens telkinį. Žuvys matuojamos nuo snukio pradžios iki uodegos peleko galo. vėžiai – nuo galvos smaigalio pradžios iki ištiestos uodegos plokštelės galo.

Žuvų sugavimo kiekiai
Per parą leidžiama sugauti 1 lašišą (Baltijos jūroje), šlakį (Baltijos jūroje) ar šamą, ne daugiau kaip 3 vienetus margųjų upėtakių, ungurių, salačių, kiršlių ar ūsorių, ne daugiau kaip 5 vienetus vėgėlių, sterkų, sykų, lydekų, šapalų, meknių, otų (bendras šiame punkte nurodytų žuvų kiekis negali viršyti 5 vienetų), 15 vienetų menkių ir ne daugiau kaip 50 vienetų vėžių (išskyrus rainuotuosius ir žymėtuosius vėžius, kurių sugavimo kiekis ir dydis neribojamas). Per parą sugautų šiame punkte nenurodytų leidžiamų gaudyti žuvų bendras svoris neturi būti didesnis kaip 5 kg, Kuršių mariose neturi būti didesnis kaip 7 kg, o Baltijos jūroje – 15 kg, neskaitant paskutinės sugautos žuvies svorio, ir išskyrus atvejus, kai vienos žuvies svoris yra didesnis nei šiame punkte nustatyta norma. Į laimikį neįskaitomos žuvys, kurios sugautos gyvybingos nedelsiant paleidžiamos atgal į vandens telkinį.

Visuose Nemuno deltos regioninio parko vandens telkiniuose organizuojama žūklė mėgėjams, išskyrus esančius:
– Nemuno priešakinės deltos gamtiniame rezervate.
– Krokų lankos ir Kniaupo įlankos botaniniuose-zoologiniuose draustiniuose.


LICENCINĖ ŽŪKLĖ
Vienkartinę licenciją parai, savaitei ar 1 mėnesiui galima įsigyti Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento GGAI Šilutės skyriuje: Tulpių g. 10, Šilutė. Tel. 8 441 53942, 8 441 52205. Sumokėti reikia pavedimu per banką.

Stintos
Žvejoti leidžiama tinkliniu samčiu iki 1 m skersmens, ne didesnio kaip 12 mm akytumo, pakėlimo būdu. Žūklės laikas – nuo kovo 1 d. iki balandžio 30d. Leidžiamų sugauti žuvų kiekis 15 kg. Licencijos žvejoti  Išduodama vienkartinė licencija parai arba licencija savaitei.

Upės ir žūklės vietos:
• Minija nuo Tenenio žiočių iki Atmatos;
• Atmata nuo Skirvytės iki Uostadvario švyturio;
• Aukštumalė nuo Atmatos iki pirmojo tilto;
• Pakalnė nuo Skirvytės iki Nemuno priešakinės deltos rezervato ribos Rusnaitės upėje;
• Skirvytė nuo 1, 2, 3 gelžbetonių krantinių;
• Nemunas (Rusnė) Senvagė ties Galzdonų sala.

Lašišos ir šlakiai
Žvejoti leidžiama dirbtiniu masalu nuo saulės patekėjimo iki nusileidimo. Draudžiama žvejoti žuvų praplaukimo takuose (specialiuose įrenginiuose žuvims migruoti per užtvankas) ir arčiau kaip 100 metrų nuo tvenkinių vandens nuleistuvų (užtvankų).
Žūklės laikas – nuo sausio 1 d. iki spalio 1d. Licencija išduodama 1 parai arba 1 mėnesiui (30 dienų). Licencija suteikia teisę sugauti 1 šlakį arba 1 lašišą.

Upės ir žūklės vietos:
• Minija nuo Tenenio žiočių iki Atmatos;
• Skirvytė nuo Atmatos iki Vytinės;
• Atmata visa upė;
• Nemunas (Rusnė) nuo Gilijos iki Atmatos.

Upiniai nėgiai
Žvejoti leidžiama tinkliniu samčiu iki 1m skersmens arba 5 bučiukais. Tinklo akies dydis – iki 10 mm. Žūklės laikas – nuo balandžio 1 d. iki balandžio 30 d. ir nuo birželio 1 d. iki gruodžio 31d. Išduodama vienkartinė licencija parai, suteikianti teisę sugauti 50 vnt. upinių nėgių. Nemokamą žvejybos teisę turinčiam asmeniui per vieną  žvejybą leidžiama sugauti 10 vnt. upinių nėgių.

Vandens telkiniai ir žūklės vietos:
• Minija nuo Tenenio žiočių iki Atmatos;
• Nemunas (Rusnė) nuo Šilininkų iki Šakūnėlių kaimo;
• Kuršių marios nuo Šturmų uosto iki Ventės rago.


ŽVEJO ATMINTINĖ
Nemuno deltos regioninio parko teritorijoje. Maloniai prašome laikytis šių taisyklių!

 • Stovyklauti (statyti palapines), kurti laužus tik specialiai tam įrengtose, informaciniais ženklais pažymėtose vietose;
 • Autotransporto priemonėmis važinėti tik keliais, statyti transporto priemones tam tikslui įrengtose aikštelėse arba šalikelėje ne arčiau kaip 25 m iki vandens telkinio;
 • Plaukioti parko vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis, laikantis Aplinkos ministro patvirtintos mažųjų plaukiojimo priemonių naudojimo tvarkos;
 • Nenaikinti ir nežaloti medžių, krūmų, neardyti miško paklotės ir dirvožemio;
 • Netriukšmauti, nebaidyti paukščių ir žvėrių, neardyti skruzdėlynų;
 • Nešiukšlinti, neteršti vandens telkinių ir pakrančių;
 • Negadinti ženklų, užrašų ir rekreacinių įrenginių;
 • Neleisti šunims laisvai bėgioti be antsnukio;
 • Pastebėję šiurkščių gamtosauginių pažeidimų, praneškite policijai tel. 112; aplinkos apsaugos inspekcijai Tel. (8-441) 53942;
 • Vykdyti teisėtus įgaliotų aplinkos apsaugos institucijų pareigūnų reikalavimus, netrukdyti jiems vykdyti aplinkos apsaugos kontrolės funkcijų.

KAS KUR KIMBA…
Ešerys – kimba visais metų laikais Minijoje, Minijos senvagėje, Kuršių mariose, Skirvytėje (nuo Atmatos iki Vytinio), Pakalnėje (Rusnės miestelio ribose), Atmatoje.
Karosas – vasarą (liepos ir rugpjūčio mėn.), rudenį (rugsėjo ir spalio mėn.). Kuršių mariose ir Nemuno deltoje.
Karpis – vasarą (liepos ir rugpjūčio mėn.), rudenį (rugsėjo ir spalio mėn.). Kuršių mariose.
Karšis – vasarą (liepos ir rugpjūčio mėn.), rudenį (rugsėjį) Kuršių mariose ir Nemuno deltoje.
Kuoja – visą žiemą, pavasarį (kovo mėn.), visą vasarą ir rudenį Kuršių mariose ir Nemuno deltoje.
Lydeka – žiemą (gruodžio ir sausio mėn.), pavasarį (gegužės mėn.), visą vasarą ir rudenį Nemuno deltoje.
Lynas – visą pavasarį , vasarą (rugpjūčio mėn.), rudenį (rugsėjo ir spalio mėn.). Nemuno deltoje.
Plakis – pavasarį (balandžio mėn.), vasarą (liepos ir rugpjūčio mėn.), rudenį (rugsėjo ir spalio mėn.). Nemuno deltoje.
Raudė – žiemą (vasario mėn.), pavasarį (kovo ir balandžio mėn.), visą vasarą ir rudenį Kuršių mariose ir Nemuno deltoje.
Salatis – visą vasarą ir rudenį Kuršių mariose, Nemuno deltoje ir Minijoje.
Sterkas – visą vasarą, rudenį (rugsėjo ir spalio mėn.). Kuršių mariose, Nemuno deltoje ir Minijoje.
Šamas – pavasarį (gegužės mėn.), vasarą (liepos ir rugpjūčio mėn.), visą rudenį Kuršių mariose, Rusnės, Skirvytės, Šakutės sūkuriuose.
Šapalas – žiemą (sausio ir vasario mėn.), vasarą (liepos ir rugpjūčio mėn.) ir visą rudenį Kuršių mariose ir Nemuno deltoje.
Ungurys – pavasarį (gegužės mėn.), visą vasarą, rudenį (rugsėjo ir spalio mėn.). Kuršių mariose ir Nemuno deltoje.
Ūsorius – pavasarį (balandžio mėn.), vasarą (liepos ir rugpjūčio mėn.), rudenį (rugpjūčio mėn.). Minijoje.
Žiobris – pavasarį (kovo mėn.), vasarą (liepos ir rugpjūčio mėn.), rudenį (rugsėjo mėn.). Kuršių mariose, Nemuno deltoje, Minijoje.
Lašiša – pavasarį (kovo ir balandžio mėn.). Kuršių mariose.

Linkime gerai praleisti laiką gamtoje!