Korupcija – valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens tiesioginis ar netiesioginis siekimas, reikalavimas arba priėmimas turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) sau ar kitam asmeniui už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal einamas pareigas, taip pat valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens veiksmai arba neveikimas siekiant, reikalaujant turtinės ar kitokios asmeninės naudos sau arba kitam asmeniui ar šią naudą priimant, taip pat tiesioginis ar netiesioginis siūlymas ar suteikimas valstybės tarnautojui, jam prilygintam asmeniui turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens einamas pareigas, taip pat tarpininkavimas darant šioje dalyje nurodytas veikas.

Korupcijos prevencijos tikslas – siekti, kad valstybės ir savivaldybių įstaigų bei verslo įmonių veikla būtų nešališka ir skaidri.

(šaltinis: https://www.stt.lt/korupcijos-prevencija/7439)

Pagrindiniai teisės aktai reglamentuojantys korupcijos prevenciją:

  1. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas

2. 2022-2033 metų nacionalinė darbotvarkė korupcijos prevencijos klausimais

3. Šilutės rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2021-2023 metų programa

Apie Šilutės turizmo informacijos centre pastebėtus galimus korupcijos atvejus piliečiai gali pranešti:

  1. Turizmo informacijos centro l.e.p direktoriui el. paštu turizmas2@siluteinfo.lt ir/ar tel.: +370 441 77 785.
  2. Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) el. paštu pranesk@stt.lt ir/ar „Karštąja linija“ visą parą tel.: +370 5 266 3333. Taip pat, palikti pranešimą STT svetainėje pasirinkus nuorodą „praneškite apie korupciją/palikite pranešimą čia“ ar paspaudus judantį informacinį skydelį „Tu gali sumažinti korupciją“.
  3. Šilutės miesto savivaldybei el. paštu jurate.bandziene@silute.lt ir/ar pasitikėjimo tel.: +370 441 79 229