Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Šilutės turizmo informacijos centro asmens duomenų tvarkymo tvarkos aprašas

Sutikimo tvarkyti asmens duomenis forma

Asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys: Rasa Šeputytė, +370 441 77785, turizmas2@siluteinfo.lt

Šilutės turizmo informacijos centro interneto svetainės www.siluteinfo.lt naudojimo taisyklės ir privatumo politika