Šiuo metu vykdomų ar numatomų konsultavimosi su visuomene visuomenei ar įstaigai aktualiais klausimais nėra.