ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLAI

 1. Turizmo informacijos teikimas bei vietinio ir atvykstamojo turizmo Šilutės mieste ir rajone skatinimas.
 2. Vystyti turizmo paslaugas.
 3. Kurti naujus turizmo produktus, panaudojant gamtos išteklius ir istorinį – kultūrinį paveldą.
 4. Tobulinti turizmo valdymą bei rinkodarą ir formuoti Šilutės krašto kaip unikalaus turistinio regiono įvaizdį.
 5. Sukurti palankią investicijoms aplinką.

ĮSTAIGOS UŽDAVINIAI

 1. Formuoti Šilutės krašto kaip unikalaus turistinio regiono įvaizdį.
 2. Sukurti palankias sąlygas vandens turizmo plėtrai.
 3. Sukurti palankias sąlygas apgyvendinimo paslaugų plėtrai.
 4. Skatinti aktyvaus poilsio ir pramogų plėtrą.
 5. Išvystyti kultūrinį turizmą, panaudojant ir išsaugant Mažosios ir Didžiosios Lietuvos sandūroje susiformavusį kultūrinį-istorinį paveldą.
 6. Inicijuoti naujų netradicinių ir originalių renginių organizavimą.
 7. Sukurti racionalią turizmo išteklių plėtros planavimo ir valdymo sistemą.
 8. Parengti turizmo specialistus ir kelti turizmo darbuotojų kvalifikaciją.
 9. Gausinti informaciją apie Šilutės turizmo galimybes ir gerinti jos kokybę.
 10. Sustiprinti bendradarbiavimo ryšius su Lietuvos ir užsienio miestų ir rajonų savivaldos institucijomis rengiant ir įgyvendinant bendrus projektus.
 11. Rinkti, kaupti ir nemokamai teikti informaciją apie Šilutės rajone teikiamas turizmo paslaugas, lankomus objektus ir vietoves.
 12. Rengti, leisti ir platinti informacinius bei kartografinius leidinius apie turizmo paslaugas, objektus, vietoves, turistines trasas ir maršrutus.
 13. Tvarkyti, kaupti ir atnaujinti Šilutės rajone esančių turizmo išteklių ir turizmo paslaugų teikėjų duomenis.
 14. Teikti informaciją Nacionalinei turizmo informacijos sistemai.
 15. Reklamuoti Šilutės miestą bei regioną kaip patrauklią turistams vietovę.
 16. Atlikti lankytojų tyrimus, siekiant kuo efektyvesnių įstaigos marketingo veiklos rezultatų.

VYKDO ŠIĄ VEIKLĄ

 1. Nemokamai teikia  informaciją apie turizmo infrastruktūrą, lankytinas vietas, muziejus, parkus, organizuojamus renginius ir kitas pramogas Šilutės krašte.
 2. Nemokamai teikia informaciją apie apgyvendinimo, maitinimo įstaigas ir kitas papildomas turizmo paslaugas.
 3. Teikia profesionalių gidų paslaugas.
 4. Organizuoja keliones grupėms.
 5. Organizuoja ekskursijas.
 6. Teikia informaciją apie lankytinus turistinius maršrutus, laivų nuomą, keltų grafikus.
 7. Teikia papildomas paslaugas turistams: dviračių, baidarių nuoma ir kt.
 8. Leidžia informacinius leidinius.
 9. Parduoda turistinius informacinius leidinius, knygas, žemėlapius, suvenyrus.
 10. Tarpininkauja užsakant apgyvendinimo, maitinimo paslaugas turistinėms grupėms ir individualiems asmenims.
 11. Tarpininkauja užsakant turistinius maršrutus laivais ir kitas pramogas.
 12. Teikia informaciją Nacionalinei Turizmo informacijos sistemai.
 13. Atstovauja Šilutės miestui tarptautinėse parodose, konferencijose bei kituose renginiuose.
 14. Kuria Šilutės rajono turizmo įvaizdį Lietuvos ir pasaulio rinkose.
 15. Atlieka lankytojų tyrimus, siekdami kuo efektyvesnių marketingo veiklos rezultatų.
 16. Bendradarbiauja su miesto švietimo įstaigomis.