Projekto vykdytojas: Šilutės turizmo informacijos centras

Partneriai:  Šilutės H. Šojaus muziejaus Švėkšnos ekspozicija, Švėkšnos „Saulės“ gimnazija, Švėkšnos seniūnija, Šv. Apaštalo Jokūbo parapija, F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Švėkšnos filialas.

Projekto pavadinimas: Moliūgų žibintų festivalis „Mes už šviesą“

Projekto kodas: 01-009-01-02-23

Projekto vertė: 9750,00 Eur. Projektas finansuojamas BĮ Lietuvos kultūros tarybos, kultūros rėmimo fondo lėšomis (5000,00 Eur.), Šilutės r. savivaldybės Kultūros plėtros ir paveldo puoselėjimo programos lėšomis (3500,00 Eur) ir projekto vykdytojo, partneriu nuosavomis lėšomis savanorišku darbu (1250,00 Eur.)

Projekto tikslas – Šilutės r. gyventojų įtraukimas į aktyvią kūrybinę veiklą, dalyvių saviraiškos plėtojimas, bendruomeniškumo skatinimas tarp įvairių socialinių grupių, įstaigų ir asociacijų. Kultūros paveldo objektų pažinimo ir atminties puoselėjimas, įtraukiant kultūros ir meno profesionalus.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2020 m. gegužės 01 d. – 2020 m. gruodžio 15 d.

Projekte numatytos veiklos: 4 koncertinės programos, moliūgų-žibintų dirbtuvės, ekskursija po Švėkšnos miestelio kultūros paveldo objektus, šviesų instaliacijos Švėkšnos miestelyje.

Siekiami rezultatai – Šilutės r. gyventojų įtraukimas į aktyvią kultūrinę ir meninę veiklą, bendruomeniškumo skatinimas tarp įvairių socialinių grupių, kultūros paveldo objektų lankymas, pažinimas, puoselėjimas. Švėkšnos miestelio garsinimas ir turistų pritraukimas. Profesionalios kultūros ir meno sklaida periferijoje.