Renginiai

Tautodailininko Aleksandro Mockaus darbų parodos atidarymas

2023 m. lapkričio 21 d. 17 val. Šilutės Hugo Šojaus muziejuje vyks tautodailininko Aleksandro Mockaus darbų parodos atidarymas. Renginys skirtas 135-osioms menininko gimimo metinėms paminėti.

A. Mockus gimė 1888 m. gruodžio 18 d. Kivylių kaime, Vainuto Valsčiuje. Mokėsi Vainuto pradžios mokykloje, vėliau įgijo siuvėjo išsilavinimą. 1951 m. atsikraustė į Šilutę – tuomet ir ėmėsi intensyvesnių drožinėjimo darbų – iš nuotraukos, ar paveiksliuko tiksliai atkurdavo atvaizdą. Aleksandras dalyvavo 1957 m. rajono dainų šventės metu surengtoje liaudies meno darbų parodoje, kurioje 96 liaudies meistrai eksponavo 520 darbų. Tai buvo pirmieji žingsniai – ledų pralaužimas ir Aleksandro kūrybos pripažinimas. Apie jo darbus pradėjo rašyti periodinė spauda, žurnalai. Jo kūryba aptarta menotyrininkų knygose. Liaudies meistro Aleksandro Mockaus kūrybai didelį poveikį darė literatūra. Taip gimė A. Vienuolio, Lazdynų Pelėdos, J. Biliūno, J. Janonio kūrinių personažai, I. Simonaitytės, Maironio, J. Tumo-Vaižganto, Donelaičio, Salomėjos Nėries portretai – improvizacijos. Menotyrininkas V. Rimkus rašė: ,,A. Mockaus gyvenimas ir kūryba – reikšmingas lietuvių liaudies meno raidos puslapis. Tai – jungiamoji dviejų epochų grandis, gyva šiuolaikinės liaudies skulptūros, jos plastinių formų, temų ir siužetų perimamumo ir plėtojimo tradicija. Drožėjas – ryški meninė individualybė, siejanti šiuolaikinį liaudies meną ne tik su tradicija, bet ir su literatūra, su visuomeniniu nūdienos gyvenimu.”