Žymių žmonių gyvenimo vietos

Maršrutas skirtas norintiems susipažinti su žymių žmonių, kilusių iš Švėkšnos apylinkių, gyvenimu. Keliavimo priemonė – autobusas.

Maršrutas: Švėkšna – Gedminaičiai – Veiviržėnai – Balsėnai – Judrėnai – S.Dariaus tėviškė – Stemplės – Švėkšnos kapinės – Laukstėnai – Švėkšna.

Maršruto ilgis – 85 km
Maršruto trukmė – 6 val.

  1. Iš Gedminaičių pervažiuojame tiltą per Graumeną, ir toliau kelias veda per Bareikų kaimą, kuris minimas kryžiuočių sudarytuose Lietuvos kelių pranešimuose 1387 m. Už Daukšaičių yra Pašlūžmio kaimas, kuriame 1892 m. gimė Jokūbas Stanišauskis, inžinierius, 1934-1938 m. Lietuvos susisiekimo ministras, miręs Sibiro tremtyje 1943 m.
  2. Nuo Gedminaičių pravažiavę 11 km, pasiekiame Veiviržėnų miestelį, kuriame galima pusvalandį sustoti, apžiūrėti medinę XVII-XVIII amž. bažnyčią. 1792 m. Veiviržėnai yra gavę Magdeburgo teises. Iš Veiviržėnų parapijos yra kilęs Žemaičių vyskupas Kasparas Cirtautas (1841-1913), kuris 1905 m. pašventino naująją Švėkšnos bažnyčią.
  3. Nuo Veiviržėnų pavažiavus 6 km, kiek tolėliau už Balsėnų kaimo, dešinėje kelio pusėje pamatome aukštą stogastulpį, žymintį Vasario 16-tosios akto signataro Jurgio Šaulio (1879-1948) gimtinės vietą. J.Šaulys buvo žymus tarpukario Lietuvos diplomatas, dirbęs ambasadoriumi Vokietijoje, Šveicarijoje, Italijoje, Vatikane, Lenkijoje. Mirė Šveicarijoje, ten ir palaidotas.
  4. Už 8 km privažiuojame Judrėnų bažnytkaimį. Galima užsukti į kapines ir jose nesunku rasti lakūno Stepono Dariaus tėvų kapus (motina mirė JAV, bet jos palaikai buvo atvežti į Lietuvą). Dar už 3 km – Stepono Dariaus gimtinė. Visi sodybos pastatai naujai atstatyti, įrengtas muziejus.
  5. Toliau kelias vingiuoja vaizdingomis kalvotomis apylinkėmis ir už 12 km atveda mus į Pajūralį. Dar 11 km asfaltu – ir pasiekiame Stemples. Sustojame prie medinio buvusio dvaro pastato, kur 12 metų gyveno rašytojas Simonas Stanevičius. Aplankome ir kito Vasario 16-osios akto signataro Kazimiero Šaulio gimtinės vietą.
  6. Nuo Stemplių iki Vilkėno kapinių 12 km
  7. Nuo Vilkėno malūno, važiuodami Ž.Naumiesčio link, už 7 km pasiekiame Laukstėnų kaimą. Čia 2001 m. pastatytas atminimo akmuo, žymintis, kad iš šių apylinkių tarp Švėkšnos ir Gardamo yra kilęs pirmosios lietuviškos knygos autorius Martynas Mažvydas. Tiksli jo gimimo vieta nėra žinoma, bet akademikas Z.Zinkevičius, išanalizavęs Mažvydo raštų kalbą, nustatė, kad ji artimiausia šių vietovių tarmei.

Grįžti į Švėkšną 9 km