Evangelikų liuteronų parapijos steigimo poreikis Švėkšnoje iškilo XVII a. pab. ir ypač XVIII a. pr., kai čia atsirado iš Prūsijos atsikėlusių lietuvių ir kiek vokiečių amatininkų.
Pirmoji liuteronų bažnyčia pastatyta 1819 metais, kur šiuo metu stovi Šv. Florijono paminklas, bet 1856 metais ją nusiaubė gaisras. Dabartinė bažnyčia pastatyta 1867 metais, bokštas pristatytas 1913 m.
Kai kurie nepamatuoti šaltiniai teigia, kad esą visi Švėkšnos evan­gelikai liuteronai buvę vokiečiai. Atvirkščiai, dauguma jų buvo lie­tuviškos kilmės, su lietuviškomis pavardėmis (pvz. Naujokas, Gintau­tas).
2005 metais bažnyčią nuniokojo uraganas “Ervinas”. Stiprus vėjas nudraskė bažnyčios stogą, lietus apliejo ir taip perdrėkusią vakarinę altoriaus sieną. Bažnyčia skubiai sutvarkyta ir mes toliau galime grožėtis daugiau nei 150 metų senumo statiniu.