1864 m. tuometinėje Šilokarčemoje pradėjo veikti aukštesnioji berniukų mokykla, vadinama šeimynine mokykla. 1917 m. buvo sudarytas komitetas gimnazijai steigti. Taip 1918 m. balandžio 16 d. savo veiklą pradėjo Šilokarčemos gimnazija-licėjus. Jai buvo suteiktas Herderio vardas. 1926 m. Herderio gimnazija išleido pirmąją abiturientų laidą. 1928 m. buvo sudarytas komitetas dėl naujos mokyklos pastato statybos. Žemės sklypą mokyklos statybai padovanojo dvarininkas Hugo Šojus (Hugo Scheu), o statinį projektavo šilutiškis architektas Kurtas Gutknechtas (Kurt Gutknecht). Herderio gimnazijos rūmai atidaryti 1930 m. spalio 11 d. Šilutės Herderio gimnazija veikė iki 1944 rudens. Po Antrojo pasaulinio karo buvusiose gimnazijos patalpose veikė Šilutės I gimnazija, vėliau vidurinė mokykla. Tačiau 2004 m. buvo apsispręsta gimnaziją pavadinti Šilutės pirmąja gimnazija, pabrėžiant jos istorinę raidą ir reikšmę Šilutės miesto bei krašto žmonėms.