1864 metais įkurta Berniukų mokykla, vėliau XX a. 4 deš. virtusi Herderio aukštesniąja mokykla. Dabar tai Šilutės pirmoji gimnazija.