1907 m. miesto pakraštyje, Verdainėje (Šilutės mieste), buvo baigtas statyti ir pradėtas eksploatuoti dujų fabrikas. Fabrikas turėjo dvi krosnis, kuriose buvo sumontuota po vieną retortą. Teritorijoje įrengtas antžeminis 800–1000 kub. m talpos rezervuaras.  Dujos buvo gaminamos iš akmens anglių, kurias į Šilutę atveždavo geležinkeliu, o nuo jo arklių traukiamais vežimais veždavo į fabriką. Gamykloje gamintos dujos vamzdžiais pasiekdavo Šilokarčemos, Žibų ir Verdainės įstaigas, įmones, gyvenamuosius namus, dujomis buvo apšviečiamos gatvės. 1945 m. sovietų armijai užėmus Šilutę, buvo mėginta paleisti dujų fabriką. Tačiau pagrindiniai dujų fabriko įrengimai buvo pasenę, susidėvėję, todėl dujų tiekimas nebuvo atnaujintas. 1950 m. dujų fabriko pastatai ir teritorija buvo atiduota besikuriančiai Šilutės mašinų ir melioracijos stočiai. Vėliau dujų fabriko pastatai rekonstruoti, išmontuota įranga, patalpose įrengti dirbtuvių cechai, sandėliai.
Šiuo metu viename iš buvusios gamyklos pastatų yra įsikūrę svečių namai „Villa Verdainė“.