Projekto vykdytojas: Šilutės turizmo informacijos centras

Projekto pavadinimas: Tradicinių žaidimų skrynelė

Projekto vertė: 3930,00 Eur.( Projektą finansavo Lietuvos kultūros taryba, prisidėjo Šilutės rajono savivaldybė, rėmėjas UAB Klasmann-Deilmann Šilutė)

Projekto tikslas – Įtraukti vaikus, jaunimą ir vietos bendruomenę į aktyvias bendras kultūrines ir kūrybines veiklas, kurios savo patrauklia forma prisidėtų prie senųjų tradicijų perdavimo ir išlaikymo, istorijos pažinimo ir aktualizavimo šių dienų gyvenimui.

Projekto įgyvendinimo pradžia – 2023 m. kovo 1 d.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2023 m. gruodžio 1 d.

Projekto veiklos ir jų pamatuojami rezultatai:

1. Veikla:  Viešosios miestelio erdvės-tradicinių amatų centro kiemelio Švėkšnoje įveiklinimas, kad tai būtų patraukli rekreacijos, aktyvaus poilsio vieta.  Amatų centro lauko erdvė ir po projekto liks atvira lankytojams, norintiems aktyviai ir prasmingai praleisti laiką.

2. Veikla:  Vietinio tautodailininko pagaminti įrankiai ir priemonės “Tradicinių žaidimų skrynelė”. Tai- Mobili medinė dėžė/skrynia su ratukais, kurioje bus laikomas, transportuojamas pagamintas tradicinių žaidimų priemonių rinkinys.

3. Veikla:  Drauge su projekto partneriais suorganizuojama šventė, kurios metu bendruomenės nariai, šeimos dalinsis patirtimi apie žaidimus, žaidinimus, dalyvaus tradicinio žaislo gaminimo dirbtuvėse ir surengtame turnyre.

4. Veikla:  Sukuriamos naujos edukacinės programos “Tradicinių žaidimų skrynelė”, skirtos vaikams, moksleiviams ir suaugusiems.

5. Veikla:  Pravedamos 6 nemokamos edukacijos “Tradicinių žaidimų skrynelė” Švėkšnos ir rajono vaikams, moksleiviams, jaunimui, pirmenybę teikiant socialiai remiamoms grupėms, Vaiko gerovės ir globos centro įstaigų vaikams, tautinėms mažumoms.