Projekto vykdytojas: Šilutės rajono savivaldybės administracija.  

Partneris: Šilutės turizmo informacijos centras

Projekto pavadinimas: Tradicinių amatų centro Švėkšnoje plėtra. Projektas vykdomas pagal LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014-2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS ,,PAGRINDINĖS PASLAUGOS IR KAIMŲ ATNAUJINIMAS KAIMO VIETOVĖSE“ VEIKLOS SRITIES ,,PARAMA INVESTICIJOMS Į KAIMO KULTŪROS IR GAMTOS PAVELDĄ, KRAŠTOVAIZDĮ“ VEIKLOS ,,TRADICINIŲ AMATŲ CENTRŲ PLĖTRA“

Projekto kodas: 20AM-KL-15-1-05889-PR001

Projekto vertė: 60038,59 Eur. Paramos suma – 54034,73 Eur   

Projekto tikslas – kurti patrauklią aplinką gyventi ir dirbti Švėkšnos miestelyje ir Šilutės rajone. Veiklos specialusis tikslas – išsaugoti kultūrinį paveldą plėtojant Tradicinių amatų centrą Švėkšnoje.
Projekto įgyvendinimo pradžia – 2016 m. kovo 24 d.

Projekte numatytos veiklos:

  1. Veikla: Įsigyti priemonių ir įrankių keramikos edukacinių programų vykdymui ir plėtrai; Įsigyti medžiagų, priemonių ir papildomų įrankių medžio apdirbimo edukacinių programų vykdymui ir plėtrai; Įrengti tradicinių amatų produktų ekspozicijų-pardavimo patalpą, kurioje būtų sudarytos sąlygos prekiauti ir eksponuoti darbus.
  2. Veikla: Papildomų baldų, priemonėms ir įrangai laikyti, edukacinių užsiėmimų klasėse įsigijimas; Papildomos kompiuterinės technikos įsigijimas; Įsigyti techniką (automobilį), kuri pagelbėtų ir palengvintų Tradicinių amatų amatininkų veiklos koordinavimą ir įvairių renginių, festivalių organizavimą.
  3. Veikla: Tradicinių amatų centro darbuotojų ir edukacinių programų vedėjų tautinių kostiumų įsigijimas; Įsigyti palapinę, mobilią sceną ir lauko baldus (stalai, kėdės) edukacinių programų, renginių, mugių ir festivalių organizavimui; Įrengti papildomą ventiliacinę ištraukimo sistemą keramikos dirbtuvėse molio degimo krosniai; Įsigyti garso aparatūrą edukacinių programų, renginių, mugių ir festivalių organizavimui ir vedimui.

Siekiami rezultatai – puoselėti tradicinių amatų centro technologijas, sukuriant ir populiarinant edukacines programas; patobulinti keramikos ir medžio apdirbimo edukacinių programų dirbtuves, pritaikant platesnį edukacinių programų spektrą; sudaryti sąlygas eksponuoti amatininkų edukacines programas įvairiose mugėse, festivaliuose ir kt. renginiuose; sudaryti sąlygas amatininkams ir tautodailininkams pristatyti, eksponuoti ir prekiauti tautinio paveldo produktais; išsaugoti etninės kultūros vertybes, vystyti darnų požiūrį į amatų veiklą; skatinti jaunosios kartos Šilutės rajono ir Švėkšnos miestelio bendruomenės susidomėjimą tradiciniais amatais, organizuojant įvairius renginius ir festivalius.

Tikslinės projekto grupės: Amatininkai; Kultūros ir švietimo darbuotojai; Vaikai, jaunimas ir suaugusieji Turistai; Krašto bendruomenė.