2021 METAIS ĮGYVENDINTA VEIKLA


Sausis

 • 01.15    Klaipėdos regiono Turizmo centrų pasitarimas nuotoliniu būdu.
 • 01.20   Dalyvauta Nacionalinės turizmo skatinimo agentūros „Keliauk Lietuvoje“ organizuojamame renginyje, kuriame pristatyta Lietuvos turistinių vietovių ir pagrindinių traukos objektų infrastruktūros bei paslaugų prieinamumo vertinimo metodologija ir pagrindinės vertinimo rezultatų išvados.
 • 01.21   Dalyvauta „Vietos plėtros projektų administravimas“ seminare nuotoliniu būdu.
 • 01.28   Dalyvauta Klaipėdos regiono centrų susitikime, dėl verslo misijos Latvijoje, nuotoliniu būdu.

Vasaris

 • 02.12   Dalyvauta Klaipėdos regiono centrų susitikime, dėl verslo misijos Latvijoje, nuotoliniu būdu.
 • 02.24   Virtualus susitikimas su Latvijos turizmo verslo bendruomene. Bendradarbiaujant Klaipėdos regiono turizmo informacijos centrams ir Lietuvos ambasada Latvijoje pristatytos Klaipėdos regiono turizmo galimybės.

Kovas

 • 03.09   Dalyvauta “Darnaus jūrinio ir pakrančių turizmo veiksmų plano pristatyme: Klaipėdos regiono specializacijos strategija 2030” nuotoliniu būdu.
 • 03.10   Dalyvauta nuotoliniame pristatyme “Lietuvos Jūrų muziejaus naujienos ir aktualijos 2021 m.”
 • 03.18   Dalyvauta nuotoliniame projekto pristatyme „Development of Forest trail In Latvia and Lithuania and expanding the Baltic Coastal Hiking route in Lithuania“ (LT: Miško maršrutų kūrimas Latvijoje ir Lietuvoje. Baltijos pajūrio pėsčiųjų maršruto plėtra Lietuvoje).

Balandis

 • 04.20   Dalyvauta Lietuvos kultūros tarybos kartu su Kultūros ministerija inicijuoto tyrimo „Kultūrinės edukacijos veiklų poveikio vertinimas“ rezultatų pristatyme, nuotoliniu būdu.

Gegužė

 • 05.11   Dalyvauta projekto „Gintaro pakrantė – tarpregioninio kultūrinio ir pažintinio turizmo plėtros Vakarų Lietuvoje ir Kaliningrado srityse skatinimas“ organizuojamuose mokymuose, tema “Svetingumo verslas: tendencijos ir verslo augimo galimybės, kūrybiškumo svarba ateities turizmo versle” nuotoliniu būdu.
 • 05.13   Dalyvauta projekto „Gintaro pakrantė – tarpregioninio kultūrinio ir pažintinio turizmo plėtros Vakarų Lietuvoje ir Kaliningrado srityse skatinimas“ organizuojamuose mokymuose, tema “Turizmo produkto kūrimas ir pardavimai. Klientų paieška” nuotoliniu būdu.
 • 05.18   Dalyvauta projekto „Gintaro pakrantė – tarpregioninio kultūrinio ir pažintinio turizmo plėtros Vakarų Lietuvoje ir Kaliningrado srityse skatinimas“ organizuojamuose mokymuose, tema “Reklamos strategijos sudarymas, skaitmeninių kanalų planavimas ir panaudojimas” nuotoliniu būdu.
 • 05.20   Dalyvauta projekto „Gintaro pakrantė – tarpregioninio kultūrinio ir pažintinio turizmo plėtros Vakarų Lietuvoje ir Kaliningrado srityse skatinimas“ organizuojamuose mokymuose, tema „Kūrybinio rašymo mokymai“  nuotoliniu būdu.
 • 05.25   Dalyvauta projekto „Gintaro pakrantė – tarpregioninio kultūrinio ir pažintinio turizmo plėtros Vakarų Lietuvoje ir Kaliningrado srityse skatinimas“ organizuojamuose mokymuose, tema „Prekės ženklo kūrimas turizmo versle“ nuotoliniu būdu.

Birželis

 • 06.02   Dalyvauta „Turizmo plėtros gairių iki 2025 m. projekto“ pristatyme, nuotoliniu būdu.