2018 METAIS ĮGYVENDINTA VEIKLA 


Sausis

 • 01.04   Dalyvauta „Interreg South Baltic“ programos projekto „Baltijos jūros turizmo centras“ regioninių turizmo produktų kūrimo dirbtuvėse Palangoje.
 • 01.09   Dalyvauta pasitarime su Šilutės rajono seniūnais.
 • 01.09   Dalyvauta „Mugėje“ dėl mėgėjų meno kolektyvų.
 • 01.10   Projekto „Tradicinių amatų centro Švėkšnoje plėtra“ darbo grupės pasitarimas, veiklų įgyvendinimo klausimais.
 • 01.12   Suorganizuotas Padėkos vakaras, Švėkšnos Tradicinių amatų centre.
 • 01.17   Dalyvauta knygos pristatyme „Paukščių stebėtojo gidas Nemuno deltos regione“ Šilutės Hugo Šojaus muziejuje.
 • 01.23   Dalyvauta projekto „Fish market“ darbiniame susirinkime.
 • 01.26-01.28   Dalyvauta Tarptautinėje turizmo ir aktyvaus laisvalaikio parodoje Vilniuje „Adventur 2018″

Vasaris

 • 02.01-02.08   Suorganizuotas edukacinis užsiėmimas „Kurkime Užgavėnių kaukes drauge“ Tradicinių amatų centre.
 • 02.02-02.04   Dalyvauta Tarptautinėje turizmo parodoje Rygoje „Balttour 2018″.
 • 02.05   Dalyvauta regiono atstovų susirinkime, dėl regiono specializacijos krypčių veiksmų (iniciatyvų) plano, Klaipėdos miesto savivaldybėje.
 • 02.07   Dalyvauta darbiniame projekto „Fish market“ susirinkime.
 • 02.06-02.11   Dalyvauta Tarptautinėje turizmo parodoje Hamburge „Hamburg Reisen 2018″.
 • 02.13   Suorganizuotos „Užgavėnės“ Švėkšnoje.
 • 02.14-02.16   Suorganizuoti Švėkšnos miestelyje renginiai Vasario 16-ąjai paminėti.
 • 02.16   Suorganizuotas plaukimas baidarėmis Šyšos upe „100 yrių už Nepriklausomybę“.
 • 02.16   Dalyvauta renginių cikle Lietuvos šimtmečiui „Dovana Lietuvai“ Tradicinių amatų centre Švėkšnoje.
 • 02.22   Dalyvauta „Interreg South Baltic“ programos projekto „Baltijos jūros turizmo centras“ pasitarime, dėl Klaipėdos regiono turizmo išteklių viešinimo veiklų 2018 m., Klaipėdoje.
 • 02.26   Dalyvauta darbiniame projekto „Fish market“ susirinkime.

Kovas

 • 03.01-03.31   Suorganizuota paroda „Padovanok atviruką Lietuvai“ Tradicinių amatų centre Švėkšnoje.
 • 03.06   Suorganizuotas edukacinis užsiėmimas „Keramikos studija“ Tradicinių amatų centre Švėkšnoje.
 • 03.09   Dalyvauta forume „Kompetencijos ir karjera turizmo sektoriuje“ Klaipėdoje.
 • 03.11   Suorganizuota paroda „Mada tautiškai“ Tradicinių amatų centre Švėkšnoje.
 • 03.12   Tradicinių amatų centre suorganizuoti renginiai, skirti Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti.
 • 03.13   Dalyvauta seminare „Viešųjų pirkimų dokumentų rengimo praktika ir ypatumai 2018 m.“
 • 03.15   Tradicinių amatų centre suorganizuota karpinių paroda.
 • 03.19   Dalyvauta projekto „Pažink Vakarų krantą“ pasitarime, dėl veiklų įgyvendinimo Klaipėdos regione.
 • 03.22   Dalyvauta seminare „Kultūrinis turizmas: mažoji ir didžioji Lietuva maršrutas“ Dovilų etnokultūros centre.
 • 03.23   Dalyvauta seminare vandens turizmas Klaipėdos regione.
 • 03.26   Dalyvauta Asociacijos „Pamario turizmo klasteris“ narių visuotiniame susirinkime, Drevernoje.
 • 03.29   Surengtas Velykinis jomarkas Švėkšnos miestelyje.
 • 03.29   Suorganizuotas Šilutės turizmo operatorių susitikimas „Gamtinio turizmo vystymas Šilutės rajono savivaldybėje“.
 • 03.29 -04.07  Surengtas edukacinis užsiėmimas „Pasigamink Velykinę dekoraciją“ Tradicinių amatų centre Švėkšnoje.
 • 03.30   Dalyvauta 18-oje žąsų specialistų konferencijoje Klaipėdoje.

Balandis

 • 04.10   Tradicinių amatų centre surengtos „Vaikų Velykėlės“.
 • 04.12-04.13   Dalyvauta Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos ir LTICA organizuotuose mokymuose Lietuvos turizmo informacijos centrams „Turizmas 2018. Turinys ir istorijos“ Plungėje.
 • 04.13   Suorganizuotas gamtinio turizmo darbo grupės ir Šilutės turizmo operatorių susitikimas.
 • 04.14   Suorganizuotas pažintinis turas Lietuvos vietinio ir atvykstamojo turizmo kelionių organizatoriams ir gidams „Šilutės rajonas –turistinė vietovė ir inovatyvios paslaugos“.
 • 04.17-04.21   Dalyvauta projekto „Smulki pakrančių žvejyba ir jos paveldas, kaip didelį potencialą turinti turizmo plėtros vietovė“ („Small coastal fishery and its heritage as significant potential for tourism destination development)“ darbo grupės susitikime Lenkijoje.
 • 04.20   Surengta Dianos Behm tapybos darbų paroda, Tradicinių amatų centre Švėkšnoje.
 • 04.25   Dalyvauta gamtos gidų  „Interreg South Baltic“ programos seminare Jūrinių tyrimų institute Klaipėdoje.
 • 04.26   Pakeistas maketas ir perleista brošiūra „Šilutės kraštas – kur vanduo kuria gyvenimą“ lietuvių, anglų ir vokiečių kalbomis.

Gegužė

 • 05.03   Dalyvauta praktinėje konferencijoje „Švento Jokūbo kelias Lietuvoje šiandien ir rytoj“ Alytuje.
 • 05.10-05.11   Dalyvauta Kretingos rajono savivaldybės administracijos įgyvendinamo projekto  „Gamtinio turizmo pritaikymas visiems“ organizuojamą gerosios patirties išvykoje į Kuržemės regioną Latvijoje.
 • 05.11   Suorganizuota „Šeimų šventė“ Tradicinių amatų centre Švėkšnoje.
 • 05.18   Atidarytas turizmo sezono atidarymas – ekologinis žygis baidarėmis Šyšos upe „Šyša – mūsų upė“.
 • 05.18-05.20   Pristatyti Šilutės rajono turizmo ištekliai Kauno dienose, „Hanza 2018″ renginiuose.
 • 05.19   Dalyvauta renginyje, Europos muziejų naktis – Baltoji vakarienė „Kai dvare žiedais sninga“.
 • 05.26   Šilutės miesto šventės metu pristatyti Šilutės rajono turizmo ištekliai.
 • 05.29   Dalyvauta gamtinio turizmo darbo grupės susitikime.
 • 05.30   Dalyvauta seminare „Asmens duomenų apsaugos privalomi reikalavimai ir jų taikymas praktikoje nuo 2018 metų gegužės 25 dienos įsigaliojus ES bendrajam duomenų apsaugos reglamentui“.

Birželis

 • 06.01   Suorganizuotas renginys, skirtas Vaikų gynimo dienai paminėti, Tradicinių amatų centre.
 • 06.02   Padaryti maketai ir išleisti lankstinukai „Rusnės sala“ ir „Švėkšnos miestelis“.
 • 06.03   Prisidėta rengiant „Vestuvinių muzikantų festivalį“ Švėkšnoje.
 • 06.04-06.13   Suorganizuotas medžio drožybos pleneras Švėkšnoje.
 • 06.05   Dalyvauta „Švėkšnos Saulės gimnazijos“ stadiono atidaryme.
 • 06.05   Dalyvauta projekto „Vakarų krantas“ susitikime ir pristatyme, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijoje.
 • 06.06   Švėkšnoje suorganizuota amatų diena.
 • 06.07   Dalyvauta renginyje, skirtame  lietuvių rašytojo M. Mažvydo 455- osioms mirimo metinėms paminėti.
 • 06.08   Dalyvauta tarptautinėje konferencijoje – mokymuose „Poilsis gamtoje“ Šiaulių universiteto botanikos sode.
 • 06.09   Suorganizuotas „Dėdės Tomo“ krepšinio turnyras Tradicinių amatų centre Švėkšnoje.
 • 06.14   Suorganizuota gedulo ir vilties diena „Vilties laiškai- odė Lietuvai“ Švėkšnos miestelyje.
 • 06.15   Dalyvauta ekskursijoje Žuvinto biosferos rezervate.
 • 06.18-06.19   Dalyvauta Lietuvos ornitologų draugijos organizuotame seminare – mokymuose „Paukščių stebėjimo maršrutai – Dzūkija“ Varėnoje.

Liepa

 • 07.03   Paruoštas maketas ir išleistas regiono leidinys“Žvilgsnis į Lietuvos pajūrį“ lietuvių, rusų, anglų, vokiečių kalbomis.
 • 07.06   Suorganizuotas susitikimas, tautiškos giesmės giedojimui Švėkšnoje.
 • 07.09   Dalyvauta Klaipėdos regiono turizmo tarybos posėdyje.
 • 07.18   Dalyvauta nacionalinio maisto klasterių pristatyme – degustacijoje Babtuose.
 • 07.20   Paruoštas maketas ir išleistas žemėlapis „Panemuniais“.
 • 07.27   Suorganizuotas poezijos, muzikos ir dainų renginyje „Gėlė ir vėjas“ Tradicinių amatų centre Švėkšnoje.
 • 07.27   Suorganizuota V. Olišauskienės fotografijų paroda „Šimtmetį menantys vingiai“ Tradicinių amatų centre Švėkšnoje.
 • 07.27   Suorganizuota paroda „Pliaterių dvarai Latvijoje“ Tradicinių amatų centre Švėkšnoje.
 • 07.27-07.29   Dalyvauta Klaipėdos jūros šventėje, turizmo skvere kartu su kitais turizmo informacijos centrais pristatant Šilutės rajono turizmo išteklius.
 • 07.28   Suorganizuotas šeimos kroketo turnyras Tradicinių amatų centre Švėkšnoje.
 • 07.28   Prisidėta rengiat Švėkšnos dvaro šventę.
 • 07.28   Suorganizuotas saviveiklininkų koncertas Švėkšnoje.

Rugpjūtis

 • 08.02   Suorganizuota pažintinė ekskursija su gidu „Paukščių stebėjimas Nemuno deltoje“.
 • 08.08   Suorganizuotas seminaras „Keisti save – keisti Lietuvą“ Tradicinių amatų centre Švėkšnoje.
 • 08.09   Suorganizuota pažintinė ekskursija su gidu „Paukščių stebėjimas Nemuno deltoje“.
 • 08.10   Surengta edukacija „Žolinės“ Tradicinių amatų centre Švėkšnoje.
 • 08.11   Surengta edukacija „Kraičios skrynios marginimas“ Tradicinių amatų centre Švėkšnoje.
 • 08.11   Dalyvauta renginyje „Suskambėkim“ Švėkšnoje.
 • 08.16   Suorganizuota pažintinė ekskursija su gidu „Paukščių stebėjimas Nemuno deltoje“.
 • 08.19   Paruoštas maketas ir išleistas žemėlapis „Panemunė Weg“ vokiečių kalba.
 • 08.21   Paruoštas maketas ir išleistas leidinys „Nature tourism in Nemunas delta“.
 • 08.24   Suorganizuota R. Pakutinskienės paroda „Sodai“ Tradicinių amatų centre.
 • 08.24   Suorganizuota Švėkšnos neįgaliųjų draugijos paroda „Dekoruotos kraičio skrynios“ Tradicinių amatų centre.
 • 08.25   Dalyvauta Lietuvos kaimo turizmo asociacijos kongrese.
 • 08.29   Paruoštas maketas ir išleistas žemėlapis „Panemunė road“ anglų kalba.
 • 08.30-09.02  Dalyvauta festivalyje – parodoje „Falsterbo Bird Schow 2018″ Švedijoje.
 • 08.31-09.02   Dalyvauta „Sostinės dienose“ Vilniuje, pristatant Šilutės rajono turizmo išteklius.

Rugsėjis

 • 09.06   Suorganizuota pažintinė ekskursija su gidu „Paukščių stebėjimas Nemuno deltoje“.
 • 09.07   Pasiruošimas Tarptautiniam žuvies virimo čempionatui.
 • 09.10   Suorganizuota Švėkšnos saulės gimnazijos paroda „Gimtasis kraštas“ Tradicinių amatų centre.
 • 09.12   Suorganizuotos „Kroketo turnyras“ Tradicinių amatų centro kiemelyje.
 • 09.13   Dalyvauta įvadinėje Klaipėdos regiono turizmo ir žemės ūkio sektorių plėtros studijos rengimo sesijoje, kurios metu bus pristatytas regiono turizmo ir žemės ūkio sektorių plėtros studijos rengimo procesas ir metodika.
 • 09.13   Suorganizuota pažintinė ekskursija su gidu „Paukščių stebėjimas Nemuno deltoje“.
 • 09.15   Dalyvauta „Pamario turizmo klasterio“ valdybos posėdyje.
 • 09.19   Suorganizuota edukacija „Netradicinis audimas“ Tradicinių amatų centre Švėkšnoje.
 • 09.20-09.21  Dalyvauta tarptautiniame jaunųjų miško bičiulių konkurse Aukštaitijos nacionaliniame parke.
 • 09.27-09.30   Suorganizuotos ekskursijos po pažintinius takus, ekskursijos rajono muziejuose Pasaulinės turizmo dienos proga „ Turizmas ir skaitmeninis virsmas“.
 • 09.29   Dalyvauta Žemaičių Naumiesčio miestelio šventėje „Mykolinėse“.

Spalis

 • 10.01   Suorganizuota paroda „Audimas kitaip“ Tradicinių amatų centre Švėkšnoje.
 • 10.02-10.03   Dalyvauta apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo ekspertų mokymuose Palangoje.
 • 10.03-11.05   Suorganizuota paroda „Tautinis kostiumas. Interpretacijos“ Tradicinių amatų centre Švėkšnoje.
 • 10.03   Dalyvauta VI Europos kaimo turizmo kongrese Druskininkuose.
 • 10.04   Suorganizuota pažintinė ekskursija su gidu „Paukščių stebėjimas Nemuno deltoje“.
 • 10.05   Informacinių stendų paruošimas ir gamyba.
 • 10.11-10.13   Dalyvauta paukščių stebėtojų parodoje „CLUB 300“ Švedijoje.
 • 10.16-10.17   Dalyvauta Lietuvos turizmo informacijos centrų asociacijos organizuotuose mokymuose „Komandos formavimas ir LTICA strategijos kūrimas“ Lazdijuose.
 • 10.23   Dalyvauta Klaipėdos regiono turizmo ir žemės ūkio sektorių plėtros studijos rengimo strateginėje sesijoje Palangos kurorto muziejuje.
 • 10.24   Dalyvauta gamtinio turizmo darbo grupės susitikime.
 • 10.24-10.26   Surengtos „Moliūgų – žibintų dirbtuvėlės“ Tradicinių amatų centro kiemelyje Švėkšnoje.
 • 10.25   Suorganizuota pažintinė ekskursija su gidu „Paukščių stebėjimas Nemuno deltoje“.
 • 10.26   Suorganizuotas renginys „Sveiki priešpiečiai“ Tradicinių amatų centre Švėkšnoje.
 • 10.26-10.27   Suorganizuotas renginys „Mes už šviesą 2018″ Švėkšnoje.
 • 10.29   Dalyvauta Klaipėdos regiono turizmo centrų pasitarime dėl parodų ir verslo misijų regione.

Lapkritis

 • 11.05   Dalyvauta susitikime dėl projekto „Baltijos jūros turizmo centras“ Kultūros fabrike Klaipėdoje.
 • 11.08-11.09   Dalyvauta konferencijoje „Wat‘s Next?“ Vilniuje.
 • 11.20   Surengta fotografijų paroda su autoriumi „Į Laisvę. 1988-1991 m.“, skirta Lietuvos Sąjūdžio 30- mečiui paminėti.
 • 11.23-11.24   Dalyvauta amatų parodoje „Kalėdos be streso“ Klaipėdos švyturio arenoje.
 • 11.28   Surengta edukacija „Adventinė žvakė“ Tradicinių amatų centre Švėkšnoje.

Gruodis

 • 12.01   Surengtas koncertas „Gera prisiminti“ Tradicinių amatų centre Švėkšnoje.
 • 12.03   Suorganizuoti mokymai pagal projekto programą „Fish markets and small coastal fischery“ Šilutės rajono maitinimo įstaigų vadovams bei administratoriams.
 • 12.03   Dalyvauta susitikime su profesoriumi Liudu Mažyliu Švėkšnos bibliotekoje.
 • 12.05   Prisidėta rengiant renginį „Misija Sibiras 2018″.
 • 12.07   Dalyvauta Kalėdų miestelio atidaryme, puošiant eglutę.
 • 12.07   Dalyvauta susitikime dėl projekto CATCH „Meškeriojimo turizmas pakrantėse – vystymosi galimybės Pietų Baltijos regione“ Kultūros fabrike Klaipėdoje.
 • 12.11   Suorganizuotas kalėdinis susitikimas „Kultūrininkų dūzgės“ Šilutės rajono kultūros darbuotuojams.
 • 12.14   Dalyvauta „Padėkos vakaro“ renginyje Šilutėje.
 • 12.14   Kalėdinio skvero atidarymas Švėkšnos miestelyje skverelyje.
 • 12.15   Suorganizuota Eglutės įžiebimo šventė Švėkšnoje.
 • 12.17-12.18   Parengta edukacija „Kalėdiniai žaisliukai“ Tradicinių amatų centre Švėkšnoje.
 • 12.20   Išversti maketai ir paruošti leidybai lankstinukai „Rusnė Island“ ir „Švėkšna Town“ anglų kalbomis.
 • 12.21   Suderintos ir pagamintos vizitinės kortelės Tradicinių amatų centrui.
 • 12.27   Perleista brošiūra „Šilutės kraštas- kur vanduo kuria gyvenimą“ lietuvių kalba.