2017 METAIS ĮGYVENDINTA VEIKLA


 Sausis

 • 01.05   Turizmo informacijos centro darbuotojų pasitarimas. Sausio mėnesio darbotvarkė.
 • 01.09   Edukacinis užsiėmimas „Riešinių mezgimas“ Tradicinių amatų centre.
 • 01.10   Projekto „Tradicinių amatų centro Švėkšnoje plėtra“ darbo grupės pasitarimas, veiklų įgyvendinimo klausimais.
 • 01.11-01.15   Dalyvauta Tarptautinėje turizmo parodoje „Vakantiebeurs 2017“ Utrechte Olandijoje.
 • 01.19   Projekto „Tradicinių amatų centro Švėkšnoje plėtra“ darbo grupės pasitarimas, veiklų įgyvendinimo klausimais.
 • 01.19   Pynimo iš laikraščių edukacija Tradicinių amatų centre.
 • 01.20-01.22   Dalyvauta Tarptautinėje turizmo ir aktyvaus laisvalaikio parodoje Vilniuje „Adventur 2017″.

Vasaris

 • 02.03-02.05   Dalyvauta Tarptautinėje turizmo parodoje Rygoje „Balttour 2017″.
 • 02.07   Turizmo informacijos centro darbuotojų pasitarimas. Vasario mėnesio darbotvarkė.
 • 02.08-02.12   Dalyvauta Tarptautinėje atostogų ir aktyvaus laisvalaikio parodoje Hamburge „Hamburg Reisen 2017″
 • 02.09   Edukacinis užsiėmimas „Pasigamink Užgavėnių kaukę“ Tradicinių amatų centre.
 • 02.10-02.12   Dalyvauta Tarptautinėje turizmo parodoje Taline „Tourest 2017″.
 • 02.14   Projekto „Tradicinių amatų centro Švėkšnoje plėtra“ darbo grupės pasitarimas, veiklų įgyvendinimo klausimais.
 • 02.15   Šilutės rajono turizmo išteklių pristatymas verslo misijoje Lietuvos Respublikos ambasadoje Čekijos Respublikoje.
 • 02.16   Tradicinių amatų centre suorganizuotas renginys Vasario 16 – osios proga
 • 02.16-02.19   Dalyvauta Tarptautinėje turizmo parodoje Prahoje „Holiday World 2017″.
 • 02.21   Tęstinis edukacinis užsiėmimas „Pasigamink Užgavėnių kaukę“ Tradicinių amatų centre.
 • 02.23-02.24   Dalyvauta Valstybinio turizmo departamento organizuotame tobulinimosi seminare, skirtame turizmo informacijos specialistams.
 • 02.26   Suorganizuotas Husarų koncertas ir R. Šilansko programa Tradicinių amatų centre.
 • 02.28   Tradicinių amatų centro suorganizuota Užgavėnių šventė Švėkšnos miestelyje.

Kovas

 • 03.07   Turizmo informacijos centro darbuotojų pasitarimas. Kovo mėnesio darbotvarkė.
 • 03.09   Projekto „Tradicinių amatų centro Švėkšnoje plėtra“ darbo grupės pasitarimas, veiklų įgyvendinimo klausimais.
 • 03.09   Dalyvauta informacinio turo programoje Nidoje.
 • 03.10   Suorganizuotas „Protmūšis“ Švėkšnoje, paminint Kovo 11 – ąją.
 • 03.14   Suorganizuotas humoro grupės „Ambrozija“ jubiliejinis koncertas Tradicinių amatų centre.
 • 03.16   Dalyvauta informacinio turo programoje Palangoje.
 • 03.20   Edukacinis užsiėmimas „Papuoškime žemę žiedais“ Tradicinių amatų centre.
 • 03.20   Dalyvavimas Pamario turizmo klasterio pasitarime.
 • 03.24   Edukacinis užsiėmimas „Vilnos vėlimo edukacija“ Tradicinių amatų centre.
 • 03.28   Dalyvauta visuotiniame turizmo klasterio susirinkime.
 • 03.31   Edukacija „Antras rūbo gyvenimas“ Tradicinių amatų centre.

Balandis

 • 04.04   Turizmo informacijos centro darbuotojų pasitarimas. Balandžio mėnesio darbotvarkė.
 • 04.05   Šilutės rajono turizmo išteklių pristatymas verslo misijoje Lietuvos Respublikos ambasadoje Baltarusijos Respublikoje.
 • 04.06-04.09   Dalyvauta Tarptautinėje turizmo parodoje Minske „Otdych 2017″.
 • 04.08   Edukacija „Tradicinės Verbos gaminimas“ Tradicinių amatų centre.
 • 04.12   Projekto „Tradicinių amatų centro Švėkšnoje plėtra“ darbo grupės pasitarimas, veiklų įgyvendinimo klausimais.
 • 04.13   Suorganizuotas Velykinis jomarkas Švėkšnoje.
 • 04.14   Margučių marginimo edukacija, Tradicinių amatų centre.
 • 04.21   Vaikų Velykėlių šventė Tradicinių amatų centre.

Gegužė

 • 05.03   Turizmo informacijos centro darbuotojų pasitarimas. Gegužės mėnesio darbotvarkė.
 • 05.06   Tradicinių amatų centre suorganizuotas Vilijos Katunskytės ir grupės koncertas.
 • 05.10   Projekto „Tradicinių amatų centro Švėkšnoje plėtra“ darbo grupės pasitarimas, veiklų įgyvendinimo klausimais.
 • 05.11   Dalyvauta informacinio turo programoje Klaipėdoje.
 • 05.12   Dalyvauta asociacijos „Pamario turizmo klasteris“ valdybos narių susirinkime.
 • 05.19   Suorganizuota „Šeimų šventė“ Tradicinių amatų centre.
 • 05.19   2017 metų Turistinio sezono atidarymas ir akcijos „Šyša – mūsų upė“ valymas plaukiant baidarėmis.
 • 05.25   Pasiruošimas Šilutės miesto šventei, turizmo alėjos organizavimas.
 • 05.28   Dalyvavimas Šilutės miesto šventėje.
 • 05.22-05.23   Dalyvauta Lietuvos turizmo klasterių forume.
 • 05.27   Turizmo alėjos atidarymas – Klaipėdos regiono turizmo informacijos centrų mugė – Šilutės miesto šventės metu.
 • 05.28   Suorganizuotas rašinių ir nuotraukų konkursas „Prosenelių, senelių amatai – gyvi dar šiandien“.

Birželis

 • 06.01   Suorganizuota šventė vaikams, Tarptautinės vaikų gynimo dienos proga, Tradicinių amatų centre.
 • 06.02   Turizmo informacijos centro darbuotojų pasitarimas. Birželio mėnesio darbotvarkė.
 • 06.02   Suorganizuota Amatų diena, Švėkšnos parke.
 • 06.06   Projekto „Tradicinių amatų centro Švėkšnoje plėtra“ darbo grupės pasitarimas, veiklų įgyvendinimo klausimais.
 • 06.13-15   Suorganizuota vaikų stovykla, Tradicinių amatų centre.
 • 06.14   Suorganizuotas renginys Gedulo ir vilties dienai paminėti.
 • 06.21   Dalyvauta UAB „Saugus fonas“ organizuotame seminare „Darbo kodeksas nuo 2017 m. liepos 1 d.“

Liepa

 • 07.03   Dalyvauta Klaipėdos regiono turizmo tarybos posėdyje.
 • 07.04   Turizmo informacijos centro darbuotojų pasitarimas. Liepos mėnesio darbotvarkė.
 • 07.06   Švėkšnoje suorganizuotas susitikimas tautiškai giesmei giedoti.
 • 07.11   Projekto „Tradicinių amatų centro Švėkšnoje plėtra“ darbo grupės pasitarimas, veiklų įgyvendinimo klausimais.
 • 07.11-07.13   Suorganizuota vaikų stovykla, Tradicinių amatų centre.
 • 07.18-07.19   Dalyvauta mokymuose, skirtuose vietos plėtros projektinių pasiūlymų rengėjams.
 • 07.28   Suorganizuotas poezijos ir muzikos vakaras „Gėlė ir vėjas“ Tradicinių amatų centre Švėkšnoje.
 • 07.29   Prisidėta organizuojant Švėkšnos dvaro šventę.
 • 07.31   Dalyvauta Šilutės miesto vietos veiklos grupės „Pamario kraštas“ darbuotojų ir valdybos narių mokymuose „Aktualių teisės aktų apžvalga“.

Rugpjūtis

 • 08.02   Dalyvauta pasitarime dėl ūkininkų šventės.
 • 08.03   Turizmo informacijos centro darbuotojų pasitarimas. Rugpjūčio mėnesio darbotvarkė.
 • 08.08   Projekto „Tradicinių amatų centro Švėkšnoje plėtra“ darbo grupės pasitarimas, veiklų įgyvendinimo klausimais.
 • 08.11   Dalyvauta seminare „Kūrybiška Europa“.
 • 08.16   Dalyvauta Stegus mokymų centro organizuotuose mokymuose „Naujasis Viešųjų pirkimų įstatymas ir Mažos vertės pirkimai nuo 2017 m. liepos 1 d.: praktinės rekomendacijos ir ypatumai“.
 • 08.22-08.24   Suorganizuota vaikų stovykla, Tradicinių amatų centre.
 • 08.31   Dalyvauta projekte „Žuvies keliu“ pasiruošime ir filmavime.

Rugsėjis

 • 09.01-09.02  Pasiruošimo darbai „Žuvienės virimo čempionatui“.
 • 09.02   Kaip informaciniai partneriai dalyvavome Žuvienės virimo čempionate.
 • 09.05   Turizmo informacijos centro darbuotojų pasitarimas. Rugsėjo mėnesio darbotvarkė.
 • 09.12    Projekto „Tradicinių amatų centro Švėkšnoje plėtra“ darbo grupės pasitarimas, veiklų įgyvendinimo klausimais.
 • 09.26   Suorganizuotos „Orientacinės varžybos po Šilutės miestą“ Pasaulinei turizmo dienai paminėti.
 • 09.30   Dalyvauta Mykolinių šventėje, Žemaičių Naumiestyje.

 Spalis

 • 10.03   Turizmo informacijos centro darbuotojų pasitarimas. Spalio  mėnesio darbotvarkė.
 • 10.06   Projekto „Tradicinių amatų centro Švėkšnoje plėtra“ darbo grupės pasitarimas, veiklų įgyvendinimo klausimais.
 • 10.11   Pasitarimas dėl edukacinio žaidimo „Laisva, skanu, unikalu- žuvies keliu“
 • 10.13   Suorganizuotas „Protmūšis“, skirtas tautinio kostiumo metams paminėti.
 • 10.18   Dalyvavimas projekto „Žuvies kelias“ pasitarime.
 • 10.25   Dalyvavimas Viešųjų pirkimų tarnybos rengiamame seminare.
 • 10.23-10.28   Suorganizuota šventė „Mes už šviesą – 2017″
 • 10.30   Dalyvavimas projekto „Fish Market“ pasitarime.
 • 10.30   Dalyvauta UAB „Mokesčių srautas“ organizuotame seminare „Pelno nesiekiančių įmonių 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinio rengimas. Naujausi apskaitos, mokesčių ir darbo teisės reikalavimai“.

Lapkritis

 • 11.02   Turizmo informacijos centro darbuotojų pasitarimas. Lapkričio mėnesio darbotvarkė.
 • 11.07   Projekto „Tradicinių amatų centro Švėkšnoje plėtra“ darbo grupės pasitarimas, veiklų įgyvendinimo klausimais.
 • 11.23   Pasitarimas dėl projekto „Pažink Vakarų krantą“.
 • 11.28   Suorganizuotas edukacinis užsiėmimas „Advento kalendorius“ Tradicinių amatų centre.
 • 11.29   Dalyvauta seminare „Liuteronai Mažojoje Lietuvoje ir Vakarų Žemaitijoje, skirtame Reformacijos 500 metų jubiliejuj paminėti.
 • 11.30    Suorganizuotas edukacinis užsiėmimas „Advento kalendorius“ Tradicinių amatų centre.

Gruodis

 • 12.01   Dalyvauta Kalėdų miestelio atidaryme, puošiant eglutę.
 • 12.05   Dalyvauta seminare Vilniuje, skirtame turizmo informacijos specialistams.
 • 12.06   Turizmo informacijos centro darbuotojų pasitarimas. Gruodžio mėnesio darbotvarkė.
 • 12.06   Pasitarimas dėl projekto „Pamario švyturių kelias“.
 • 12.08   Projekto „Tradicinių amatų centro Švėkšnoje plėtra“ darbo grupės pasitarimas, veiklų įgyvendinimo klausimais.
 • 12.13   Dalyvauta asociacijos “Klaipėdos regionas “ 2017-12-06 pasitarime dėl Klaipėdos regiono ekonominės specializacijos krypčių.
 • 12.14   Suorganizuota Kalėdinė mugė Švėkšnoje.
 • 12.14-12.21   Suorganizuota akcija „Padėkime tiems, kurių nelanko Kalėdų senelis“.
 • 12.15   Knygnešių skverelio papuošimas ir Kalėdų eglutės įžiebimas Švėkšnoje.
 • 12.15   Dalyvauta Klaipėdos regiono turizmo tarybos pasitarime.