PROJEKTAS „TRADICINIŲ AMATŲ CENTRŲ KŪRIMAS IR PLĖTRA“

             Projektas įvykdytas PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007–2013 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „KAIMO ATNAUJINIMAS IR PLĖTRA“ VEIKLĄ „TRADICINIŲ AMATŲ CENTRŲ KŪRIMAS IR PLĖTRA“ Nr. FR-605

Projektą įgyvendino – Šilutės rajono savivaldybės administracija.
Paramos sutarties numeris 3KA-KL-11-1-005980-PR001
Faktinis projekto įgyvendinimo laikotarpis nuo 2011-05-17 iki 2014-09-02

Bendra projekto suma – 928.420,90 Lt
Paramos suma – 690.560,00 Lt

Projekto tikslas – kurti patrauklią aplinką gyventi ir dirbti Švėkšnos vietovėje.
Veiklos specialusis tikslas – išsaugoti kultūrinį paveldą įkuriant ir plėtojant tradicinių amatų centrą Švėkšnoje.

Projekto veiklos:

 • Atnaujinti ir išsaugoti istorinę, etninės kultūros, architektūrinę vertę turinčius paveldo objektus ir kraštovaizdžio komponentus,
 • Puoselėti tradicinių amatų technologijas,
 • Sudaryti sąlygas tradiciniams amatininkams pristatyti ir prekiauti tautinio paveldo produktais.

Tikslinės projekto grupės:

 • Amatininkai
 • Kultūros ir švietimo darbuotojai
 • Vaikai, jaunimas ir suaugusieji
 • Turistai
 • Krašto bendruomenė

Projekto rezultatai:

 • Suprojektuotas tradicinių amatų centro pastatas;
 • Pastatytas tradicinių amatų centro pastatas;
 • Įrengtas tradicinių amatų centro pastatas.

Įgyvendinus projektą buvo sukurtos sąlygos tradicinių amatų išsaugojimui ir populiarinimui, jų technologijų perdavimui, tobulinimui ir perėmimui, papildomai buvo išsaugotas svarbus Švėkšnos miestelio kraštovaizdžio komponentas – istorinės turgaus aikštės užstatymas. Amatų centras buvo įtrauktas į rajono turistinius maršrutus, nes Švėkšnos miestelis yra mėgstamas turistų ir aktyviai lankomas.