Korupcijos prevencija


KORUPCIJOS PREVENCIJA
Korupcija – valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens tiesioginis ar netiesioginis siekimas, reikalavimas arba priėmimas turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) sau ar kitam asmeniui už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal einamas pareigas, taip pat valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens veiksmai arba neveikimas siekiant, reikalaujant turtinės ar kitokios asmeninės naudos sau arba kitam asmeniui ar šią naudą priimant, taip pat tiesioginis ar netiesioginis siūlymas ar suteikimas valstybės tarnautojui, jam prilygintam asmeniui turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens einamas pareigas, taip pat tarpininkavimas darant šioje dalyje nurodytas veikas.
Korupcijos prevencijos tikslas – siekti, kad valstybės ir savivaldybių įstaigų bei verslo įmonių veikla būtų nešališka ir skaidri.
Pagrindiniai teisės aktai reglamentuojantys korupcijos prevenciją:
 1. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas
 2. Lietuvos Respublikos nacionalinė kovos su korupcija programa

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas

Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015-2025 programa

Šilutės rajono savivaldybės 2018-2020 m korupcijos prevencijos programa

Apie Šilutės turizmo informacijos centre pastebėtus galimus korupcijos atvejus piliečiai gali pranešti:

  1. Turizmo informacijos centro direktoriui el. paštu rasa.grygeliene@siluteinfo.lt ir/ar tel.: +370 441 77785.
  2. Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) el. paštu pranesk@stt.lt ir/ar „Karštąja linija“ visą parą tel.: +370 5 266 3333. Taip pat, palikti pranešimą STT svetainėje pasirinkus nuorodą „praneškite apie korupciją/palikite pranešimą čia“ ar paspaudus judantį informacinį skydelį „Tu gali sumažinti korupciją“.
  3. Šilutės miesto savivaldybei el. paštu jurate.bandziene@silute.lt ir/ar pasitikėjimo tel.: +370 441 79229

 Atnaujinta: 2021-02-24

Šilutės kraštas

Turizmo paslaugos

Pramogos

Naujienų archyvas