Inkaklių folklorinis kolektyvas „Dainoriai“

Inkaklių folklorinis ansamblis „Dainoriai“ susibūrė 1976 metais, pirmasis kolektyvo vadovas ir įkūrėjas – Leonas Bartkus. Šiuo metu gausiam, 13-os narių, kolektyvui vadovauja, savo darbą mylinti, Virginija Rukšnaitienė.
Kolektyvas „Dainoriai“ labai aktyvus ir geranoriškas, dalyvauja įvairiuose projektuose, dainų šventėse, festivaliuose („Skamba skamba kankliai“). Ansamblis šiltai draugauja su folkloro kolektyvais Šilutės rajone, taip pat turi nemažai draugų ir kitose rajonuose. Tačiau neapsiriboja tik Lietuva, glaudžius santykius palaiko su skandinavais švedais, ne kartą jau yra pabuvoję ir koncertavę įvairiuose Švedijos miestelių šventėse, ten priimti labai šiltai ir laukiami sugrįžtantys.
1985 metais Lietuvos kino studijoje, režisieriaus sukurtame dokumentiniame filme „Dainoriai“ galima išgirsti pirmųjų kolektyvo narių dainuojamas mūsų krašto dainas, pasiklausyti apie to meto tradicijas, kolektyvo aktyvią koncertinę veiklą, repeticijas  ir kasdienį gyvenimą.
Šiomis dienomis kolektyvas stengiasi atkurti senųjų „Dainorių“ dainuotas dainas, šokius, pasakojimus, papildydamas naujomis, šiame krašte užrašytomis melodijomis, tekstais ir papročiais. Kiekvienais metais kolektyvas atnaujina repertuarą, stengiasi, kuo labiau, išlaikyti senąsias tradicijas ir „dūnininkų“ tarmę.
Per pastaruosius du metus, projektų dėka, padedant Šilutės rajono savivaldybei ir skiriant savo asmenines kolektyvo lėšas, buvo įsigyti autentiški žemaičių krašto tautiniai kostiumai, kuriais pasipuošė visi kolektyvo nariai.

Kolektyvo vadovė – Virginija Rukšnaitienė