Renginiai

Ten, po svetimu dangum…

Prie Salos etnokultūros ir informacijos centro birželio 14 dieną minėsime Gedulo ir vilties dieną “Ten po svetimu dangum…”

birzelio 14