KAIP UŽSIREGISTRUOTI VALSTYBINĖJE VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOJE:

VVTAT puslapyje www.vvtat.lt  skiltyje Turizmo paslaugų teikėjai / Nustatyti reikalavimai / Apgyvendinimo paslaugų teikimas teikimas rasite visą su tuo susijusią informaciją.

http://www.vvtat.lt/vartojimo-paslaugos/turizmo-paslaugos/apgyvendinimo-paslaugu-teikimas/603


  •  APGYVENDINIMO PASLAUGŲ KLASIFIKAVIMAS

Klasifikuojamąsias apgyvendinimo paslaugas gali teikti apgyvendinimo paslaugų teikėjas, turintis galiojantį apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo pažymėjimą. Apgyvendinimo paslaugų klasifikavimą atlieka Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (toliau – Tarnyba).

Apgyvendinimo paslaugų objekto klasifikavimui Tarnybai privaloma pateikti:

1. prašymą išduoti klasifikavimo pažymėjimą (toliau – Prašymas);

2. patvirtintos formos užpildytą viešbučio / svečių namų ar motelio / kempingo anketą (toliau – Anketa). Anketų formos:

Svečių namų ir motelio klasifikavimo anketa teikiama pasirašyta ir skenuota. Viešbučio ir kempingo anketa teikiama EXCEL formatu.

3. Sumokėti nustatyto dydžio valstybės rinkliavą.

Pasirašytas ir skenuotas Prašymas su užpildyta Anketa Tarnybai gali būti teikiami:

  • elektroniniu būdu per Elektroninių valdžios vartų portalą www.epaslaugos.lt.
  • elektroniniu paštu – ramune.luzaite@vvtat.lt.
  • paštu – adresu Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Turizmo rinkos priežiūros skyriui, Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius.
  • tiesiogiai – Vilnius, Algirdo g. 31, 302 kab.

Informaciją teikia: Turizmo rinkos priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė Ramunė Lūžaitė, tel. (8 5) 204 1343, el. p. ramune.luzaite@vvtat.lt.


  • NEKLASIFIKUOJAMŲJŲ APGYVENDINIMO PASLAUGŲ REGISTRAVIMAS

Neklasifikuojamos apgyvendinimo paslaugos teikėjas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo veiklos vykdymo pradžios Tarnybai privalo pateikti nustatytos formos  pranešimą apie neklasifikuojamų apgyvendinimo paslaugų teikimą (toliau – Pranešimas).

Neklasifikuojamos apgyvendinimo paslaugos teikėjas pateikia užpildytą nustatytos formos Pranešimo formą DOC formatu ir formą PDF formatu.

Už neklasifikuojamų apgyvendinimo paslaugų teikėjų registravimą valstybės rinkliava nenustatyta.

Pasirašytas ir skenuotas Pranešimas apie apgyvendinimo paslaugų teikimą Tarnybai gali būti teikiamas:

  • elektroniniu būdu per Elektroninių valdžios vartų portalą www.epaslaugos.lt.
  • elektroniniu paštu – irena.leleiviene@vvtat.lt.
  • paštu – adresu Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Turizmo rinkos priežiūros skyriui, Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius.
  • tiesiogiai – Vilnius, Algirdo g. 31, 302 kab.

Informaciją teikia: Turizmo rinkos priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė Irena Leleivienė, tel. (8 5) 204 1344, el. p. irena.leleiviene@vvtat.lt.

Neklasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjai įtraukiami į Neklasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjų sąrašą, kuris skelbiamas Tarnybos interneto svetainėje čia

Registruotis reikia tik vieną kartą. Ir jei niekas nesikeičia, registracijos atnaujinti nereikia. Pranešti reiktų tik nutraukus (sustabdžius) apgyvendinimo paslaugų teikimą ar pasikeitus Pranešime pateiktiems duomenims (pasikeitė paslaugų teikėjas, jo teisinė forma, teisinis statusas, adresas ar kiti duomenys). Apgyvendinimo paslaugų teikėjas privalo per 10 darbo dienų nuo to momento, kai ši informacija tapo ar turėjo tapti jam žinoma, apie tai informuoti VVTAT.APGYVENDINIMO PASLAUGŲ TEIKĖJAI

APGYVENDINIMO PASLAUGŲ TEIKIMO BENDRIEJI REIKALAVIMAI