Dokumentai


NAUJŲ NARIŲ PRIĖMIMO Į ŠILUTĖS MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĘ „PAMARIO KRAŠTAS“ TVARKA


ŠILUTĖS MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS “PAMARIO KRAŠTAS” VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO ORGANIZAVIMO TVARKA

Visuotinio narių susirinkimų organizavimo tvarka 2017


VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ATRANKOS IR ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 1V-992 Nuoroda: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a4af9c70a26f11e58fd1fc0b9bba68a7


ŠILUTĖS MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS “PAMARIO KRAŠTAS” VALDYBOS DARBO REGLAMENTAS

Valdybos darbo reglamentas 2019-03-22


SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KATALOGAS

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93
Nuoroda: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.51F78AE58AC5/USdjbNTqLO


2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS STEBĖSENOS RODIKLIŲ SKAIČIAVIMO APRAŠAS

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1K-499 (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2015 m. balandžio 17 d. įsakymo Nr. 1K-139 redakcija)

Nuoroda: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/244793c0e81711e4a4809231b4b55019


REKOMENDACIJOS DĖL PROJEKTŲ IŠLAIDŲ ATITIKTIES EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ REIKALAVIMAS

PATVIRTINTA Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, Ekonomikos augimo veiksmų programos, Sanglaudos skatinimo veiksmų programos ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos valdymo komitetų 2014 m. liepos 4 d. protokolu Nr. 34

Nuoroda: http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/2014-2020-m-rekomendacijos-del-projektu-islaidu-atitikties-europos-sajungos-strukturiniu-fondu-reikalavimams


PROJEKTŲ ADMINISTRAVIMO IR FINANSAVIMO TAISYKLĖS

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 Nuoroda: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f44986504ed411e49cf986e1802f1de9


Šilutės kraštas

Turizmo paslaugos

Pramogos

Naujienų archyvas

Skip to content