Vyžių liuteronų – evangelikų bažnyčia

1865 m. pradėti bažnyčios statybos darbai. Bažnyčia stačiakampė, gotiško – romaniškojo stiliaus, vienabokštė, su penkiakampe apside bažnyčia. Viduje buvo suprojektuotos trapecijos formos medinės lubos, nedidelį altorių iš trijų pusių juosė talpūs kūrai. 1883 m. buvo sumontuoti 16 registrų skardžiabalsiai vargonai. 36 m aukščio masyviame bokšte buvo įkelti du vario varpai.
Karo metais bažnyčia apgadinta, vėliau įrengtas grūdų sandėlis. 1993 m. bažnyčia grąžinta liuteronams. Atnaujinta, išgražinta ir vėl palaiminta pastoraciniam darbui.