Šilutėje bei Šilutės rajone siūlomos edukacinės programos


Šilutės muziejus

 

„Knygos istorija“ – Edukacinė programa „Knygos istorija“ – universali, tinka įvairioms amžiaus grupėms. Ypač rekomenduojama 6 – 8 klasių moksleiviams, kadangi šiose klasėse pagal programas moksleiviai mokosi knygos ir spaudos istorijos. Edukacinės pamokėlės metu vaikai supažindinami ne tik su rašto ir knygos istorija, bet aktyviai dalyvauja praktiniuose užsiėmimuose: gamina popierių, rašo ant vaškinių, molinių, grifelinių lentelių, spausdina rankine spausdinimo mašina. Užsiėmimo trukmė – 1 valanda.
Kaina asmeniui – 1 Lt.

„Duonelės kepimas Klaipėdos krašte“ – edukacinio užsiėmimo metu galėsite pasiklausyti pasakojimo apie rugių sėjos, javų kirtimo, rišimo ir kūlimo, grūdų valymo ir malimo bei duonos kepimo procesus, išvysite visus senuosius Klaipėdos krašto darbo įrankius, naudotus duonos ruošimui. Užsiėmimo metu susipažinsite ir su duonos gamybos ypatumais senovėje. Pamokos pabaigoje skanausime tikros ruginės duonos, stebėsime kokią ateiti lemią ištrauktų grūdų rūšys.  Atliksite pateiktas įdomias užduotis.
Užsiėmimas skiriamas 1- 7 klasių moksleiviams. Įgytų žinių įtvirtinimui moksleiviai sprendžia kryžiažodžius. Pageidaujant užsiėmimas gali būti vedamas senąja šišioniškių tarme.
Kaina – 2 Lt užsiėmimo dalyviui.

„Malūnų raida Lietuvoje ir Klaipėdos krašte“ – Edukacinė programa „Malūnų raida Lietuvoje ir Klaipėdos krašte“. Programa skirta vyresniųjų klasių moksleiviams ir akademiniam jaunimui. Šio edukacinio užsiėmimo metu lankytojai supažindinami su malūnų tipais, jų raida Lietuvoje. Pagal originalų pavyzdį pagamintas vėjinio malūno maketas suteikia galimybę susipažinti su malūnų veikimo principais. Užsiėmimo metu malami grūdai sukamosiomis girnomis, demonstruojamas vėjinio malūno veikimas, sprendžiamos paruoštos užduotys. Užsiėmimo trukmė – 1 valanda.
Kaina asmeniui – 1 Lt.

„Lietuvininkų kulinarinis paveldas“ – Užsiėmimo metu pristatomi unikalūs Klaipėdos krašto buities ir gyvenimo fragmentai, didžiausias dėmesys kreipiamas Mažosios Lietuvos kulinariniam  paveldui. Apžvelgiamas laikotarpis nuo XVII a. pr. iki XX a pr. Trumpai pristatoma Klaipėdos krašto gyventojų buitis (gyvenamosios sodybos, amatai)  lėmusi gyventojų maitinimosi įpročius bei suformavusi kulinarinį paveldą. Išsamiau supažindinama su maisto gaminimo įrankiais. Akcentuojamas duonos kepimo ritualas. Užsiėmimas vyksta etnografijos ekspozicijoje, todėl turime puikias galimybes pristatyti autentiškus Klaipėdos krašto buities daiktus, supažindinti su kiekvieno jų paskirtimi, istorija. Užsiėmimo pabaigoje dalyviai vaišinami kulinarinio paveldo patiekalais. Patiekalai siūlomi pagal metų laiką.  Vasaros ir rudens metu žiūrovai supažindinami su „vofelių“ (lietuvininkų mėgiamo patiekalo vaflių) senoviniu kepimu. Užsiėmimo pabaigoje visi kviečiami palaunagės vaišių, siūloma vaišintis šišioniškių kafija (kava), tija (arbata) ir vofeliais. Advento, Gavėnios metu ragaujama tam laikotarpiui būdingų patiekalų (bulvės virtos su lupena, silkės rasale, sėmenys, spirginės padažas, pageidaujant galima užsisakyti šiupinio vaišes.) Užsiėmimas skirtas vyresniųjų klasių moksleiviams, suaugusių žmonių grupėms. Užsiėmimas vedamas senąja šišioniškių tarme. Grupės dydis: nuo 10 iki 25 žmonių. Kaina – 5 Lt užsiėmimo dalyviui. (Užsisakius šiupinio vaišes užsiėmimo kaina – 10 Lt).

„Kaip senieji lietuvininkai gyveno“ – Užsiėmimo metu pristatomi unikalūs Klaipėdos krašto buities ir gyvenimo fragmentai. Apžvelgiamas laikotarpis nuo XIX. pr. iki XX a pr. Pristatomos Klaipėdos krašto gyvenamieji namai, drabužiai ir kulinarinis paveldas. Išsamiau supažindinama su tautiniu kostiumu, su atskiromis klaipėdietiško kostiumo detalėmis, ornamentika (marginės, kedeliai, vystės, delmonai, šimtaraštės juostelės…). Užsiėmimo metu akcentuojami šio krašto ypatumai, gyvenamųjų namų išskirtinumas, rūbuose vyravusių spalvų deriniai, saviti raštai. Užsiėmimas vyksta etnografijos ekspozicijoje, todėl turime puikias galimybes pristatyti autentiškus Klaipėdos krašto buities daiktus, supažindinti su kiekvieno jų paskirtimi, istorija. Užsiėmimo pabaigoje dalyvaujantys pakviečiami į senovinių burtų kampelį. Įgytų žinių įtvirtinimui žemesniųjų klasių moksleiviai spalvina pateiktus delmonų pavyzdžius šiam kraštui būdinga ornamentika, vyresniųjų klasių moksleiviai sprendžia kryžiažodį, kuriame pateikiami klausimai apie lietuvininkų buitį, rūbus bei kulinarinį paveldą. Grupės dydis: nuo 10 iki 25 žmonių. Užsiėmimas vedamas senąja šišioniškių tarme. Kaina – 2 Lt užsiėmimo dalyviui. Užsiėmimo trukmė – 1 val.

„Žvejyba pamaryje“ – Užsiėmimas vyksta muziejaus saugykloje įrengtoje žvejybos ekspozicijoje. Tai įdomi pamoka-ekskursija laiku į XIX pab. – XX a. pr. pamaryje gyvenusių žvejų pasaulį. Jų buitis, papročiai, žvejybos priemonės – visa tai mums labai tolima ir įdomu. Pamokos dalyviai išsiaiškins, ką žvejai veikdavo su žvejybos priemonėmis, turinčiomis tokius mįslingus pavadinimus kaip antai: ziudvestė, perstikis, skiaurė, pasvarėlis, dura ir kt. Visa tai įsiminti padės mįslės ir įvairios užduotys bei žaidimai.
Edukacinę pamoką veda Roza Šikšnienė, muziejaus direktorė. Užsiėmimo trukmė – 1 valanda. Kaina asmeniui – 1 Lt. Dalyvių skaičius – iki 26. Dalyvių amžius neribojamas.

„Klaipėdos krašto mokyklos“ – Pamoka vyksta muziejuje įrengtoje klasėje. Supažindinama su Mažosios Lietuvos mokyklos raida, buvusiu  mokykliniu inventoriumi ir mokytojo naudotomis vaizdinėmis priemonėmis (pirmosios kino demonstravimo priemonės, mokykliniai patefonai ir t. t.). Kiekvienas dalyvis turi galimybę pasėdėti senajame suole, pasijusti  moksleiviu.
Edukacinę pamoką veda Roza Šikšnienė, muziejaus direktorė. Užsiėmimo trukmė – 1 valanda.
Kaina asmeniui – 1 Lt. Dalyvių skaičius – iki 26. Dalyvių amžius neribojamas. 

„Sovietinių represijų inscenizacijos“ – Užsiėmimo metu apžvelgiamas laikotarpis nuo 1939 iki 1955 m. ir pristatoma šiuo laikotarpiu Macikų kaime Vokietijos įkurta karo belaisvių stovykla antihitlerinės koalicijos nariams, kuri, bėgant laikui keitė savo paskirtį nuo karo belaisvių stovyklos iki GULAGO (1. 1939-1944 m. „Stalag Luft 6“ laikotarpis. (Vokietijos laikotarpis), 2. 1944-1948 m. Sovietinio lagerio Nr. 184 laikotarpis, 3. 1948-1955 m. GULAGO Šilutės (Macikų) skyriaus Nr. 3 laikotarpis).
Įgytų žinių įtvirtinimui dalyviams bus pateikiamos užduotys: žemesniųjų klasių moksleiviai spręs kryžiažodį (parengtame kryžiažodyje surasti žemiau nurodytus žodžius ir juos išbraukti), vyresnieji lankytojai atsakinės į klausimus (kryžiažodyje bus pateikiami klausimai susiję su lagerio istorija). Grupės dydis: nuo 10 iki 25 žmonių. Užsiėmimas skiriamas 5 – 12 klasių moksleiviams. Kaina – 3 Lt užsiėmimo dalyviui. Užsiėmimo trukmė – 45 min.

„Sovietinių represijų inscenizacijos 2; 3“ – Užsiėmimo metu apžvelgiamas istorinis laikotarpis nuo 1939 iki 1955 m. ir pristatoma šiuo laikotarpiu Macikų kaime Vokietijos įkurta karo belaisvių stovykla antihitlerinės koalicijos nariams, kuri, bėgant laikui keitė savo paskirtį nuo karo belaisvių stovyklos iki sovietinio lagerio/GULAGO. Užsiėmimas vyksta autentiškame Macikų lagerio karceryje, todėl tai suteikia galimybę ne tik pažinti istoriją, bet ir tam tikrą jos dalį pamatyti gyvai. Edukacinėje pamokoje bus pasitelkiamas ne tik įprastas pamokose pasakojimo metodas, bei naudojama multimedija, bet ir rengiamos inscenizacijos, kurios pagyvins mokymo procesą. Inscenizacijų metu pristatomos kalinimo lageryje sąlygos, sovietinis kratos ir tardymo procesas (tardymo proceso metu užvedama kalinio kortelė, kuri edukacinės pamokos pabaigoje įteikiama dalyviams kaip prisiminimas). Užsiėmimo pabaigoje dalyviams pateikiamas kasdieninis kalinio maisto davinys (duona ir vanduo). 2 varianto sąlygos ir kainos. Grupės dydis: nuo 10 iki 25 žmonių. Užsiėmimas skiriamas 10 – 12 klasių moksleiviams ir suaugusiems asmenimis. Kaina visai grupei – 305 Lt. Užsiėmimo trukmė – 2-3 val. Edukacinę pamoką galima užsakyti muziejaus darbo metu nuo 9.00 val. iki 17.00 val. 3 varianto sąlygos ir kainos. Grupės dydis: nuo 10 iki 25 žmonių. Užsiėmimas skiriamas 10 – 12 klasių moksleiviams ir suaugusiems asmenimis (nepilnamečiai turi gauti raštišką tėvų leidimą dalyvauti edukacinėje pamokoje). Kaina visai grupei – 550 Lt. Užsiėmimo trukmė – 2-3 val. Edukacinę pamoką galima užsakyti tik penktadienio arba šeštadienio naktį (Pradžia 20 val. – 21 val., pamokos trukmė 2-3 val.)

 

Kintų Vydūno kultūros centras

 

Emalio meno technologijos” – Trukmė: 1, 2 val. Dalyviai: ne daugiau 8 žmonių grupė,  amžius – nuo 14 metų.  Kviečiami  ne profesionalūs dailininkai, o žmonės, turintys meninę gyslelę, estetinį pojūtį ir, svarbiausia, norą sužinoti, tobulėti. Veikla: užsiėmimas vyksta emalio meno dirbtuvėse, supažindinama su emalio meno technologijų pradmenimis bei galimybėmis. Ant duotų vario ruošinių dėliodami paruoštą įvairiaspalvį emalį norimu piešiniu ar ornamentu, kaitindami krosnelėje, programos dalyviai pasigamina paveikslėlio ar papuošalo – sagės, pakabuko, auskarų ir t.t.- detalę, kurią vėliau užbaigia patys įrėmindami, įverdami tinkamą juostelę, grandinėlę ar pan.

 

“Nusispalvink sau vėtrungę” – Trukmė: iki 2,5 val. Dalyviai: ne daugiau 15 žmonių grupė, amžius – nuo 10 m. Veikla: užsiėmimo metu supažindinama su tik Pamario krašto regionui būdingų kuršmarių vėtrungių atsiradimo istorija, simbolių ir spalvų reikšmėmis. Programos dalyviai, nuspalvinę vėrtungėlių ruošinius, išsineša unikalius suvenyrus.

 

“Vydūno rašyba” – Trukmė: 45 min. Dalyviai: ne daugiau 20 žmonių grupė, amžius-nuo 10 m. Veikla: 10 žmonių grupei užsiėmimas vyksta Vydūno muziejuje, didesnei – Vydūno kultūros centro palėpėje. Supažindinama su Mažosios Lietuvos švietėjo, kultūros veikėjo, filosofo, rašytojo Vydūno (Vilhelmo Storostos) rašyba. Programos dalyviai, naudodamiesi Vydūno rašybos abėcėle, plunksna rašo filosofo minčių citatas. Rezultatas – įdomūs, pačių paruošti  knygos skirtukai.

 

„Kvėpuosena pagal Vydūną“ – Trukmė: 1 val. Dalyviai: 20-25 žmonių grupė, amžius nuo 7 m.

Veikla:.  Keliausite pažintinu rekreaciniu taku – Raudonųjų ąžuolų alėja.

Pražygiavę kiek daugiau nei puskilometrį, susipažinę su Kintų miško istorija, atsidursite prie šio krašto gamtos paminklo – Didžiosios Tujos. Kvėpuosime, kaip kadaise Kintų miške šiuos kvėpavimo pratimus atliko rašytojas, filosofas, kultūros veikėjas – Vilhelmas Storosta Vydūnas.

 

Nemuno deltos regioninio parko direkcija

 

Edukacinis kelias po Rusnės salą „Potvynio apsupty“ – Nemuno deltos regioninis parkas etnografinio palikimo požiūriu yra unikalus, jame slypi savitu grožiu  gamtos, kultūros paveldo ir viena už kitą įdomesnės vietovės. Šis kraštas persipynęs istoriniu, etniniu ir etnografiniu palikimu.  Parko teritorija apima įvairialypę Mažosios Lietuvos, kuri atspindi įvairių krašto sričių tradicines gyvensenos ypatybes, dalį: pradedant pirmuoju kryžiuočių statytu Ventės rago švyturiu, kurį jau nuplovė Kuršių marių vanduo, buvusiais pelkininkų kaimais, Europos pelkėtyros lopšyje Aukštumalos aukštapelkėje, tebegyvenančiais gyventojais buvusioje Bismarko gyvenvietėje, kurie kiekvienais metais užpilami potvynio vandenimis ir nepakartojama lietuviškąja Venecija – Minijos kaimu.Todėl kviečiame pažinti Pamario krašto kultūrinį paveldą keliaujant Nemuno deltos etnologinio  – kultūrinio paveldo keliu „Potvynio apsupty“. Atvykę į Rusnės salą pirmiausia susižinosite, kaip užauginama žuvis: Rusnės salos žuvivaisos įmonės specialistai parodys, kaip auginami eršketai ir kt. Toliau vyksite pas Simą Knapkį, tautinio paveldo puoselėtoją, kuris papasakos ir pademonstruos, kaip gaminami tradiciniai pamario krašto laivai – kurėnai. Susipažinę su pamario laivais,  atvyksite pas žolininkus Valentiną ir  Valdą Baužas, kurie ne tik papasakos, kaip žolelėmis išsigydyti įvairiausias ligas, bet ir pasiūlys išgerti žolininkės paruoštos arbatos, o pageidaujantys galės jos ir nusipirkti. Pastiprinę sveikatą vyksite susipažinti su Mažosios Lietuvos kulinarinio paveldo patiekalu – rūkytu karšiu, išgirsti kaip jis ruošiamas, paragauti, ar net įsigyti. Šiek tiek užkandę vyksite pas nendrių pjovėją  Alfonsą Edmundą Demerecką, kuris išsamiai supažindins su nendrių pjovimo, apdirbimo ir panaudojimo galimybėmis. Sužinoję, kaip galima panaudoti vandens plotuose augančias nendres vyksite į Pakalnės kaimą, Rusnės saloje, kur paragausite tradicinės Pamario krašto žuvienės.

 Į PROGRAMOS KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:

  1. Nemuno deltos regioninio parko lankytojo bilietas
  2. Edukacinė programa
  3. Degustacijos
  4. Kelionės vadovo paslaugos

 

Išankstinė registracija: a.jakstaite@nemunodelta.lt arba telefonu: 8 441 75050; 8 647 26719

Kaina 50 Lt. žmogui.

Taikomos nuolaidos grupėms: mokinių, neįgaliųjų 20 % nuolaida.

Programos trukmė: 6 val.

Jums pageidaujant maršrutą galima keisti ir koreguoti.

Rekomenduojamos grupės nuo 10 žmonių.

 

„Tautinio paveldo keliais – Nendrių pjovimas Pamaryje“ – Ar žinote, kaip senovėje, užšalus vandens telkiniams Pamario krašto žmonės pasigamindavo nendrių stogams, tvoroms? Ar įsivaizduojate, kuo pjovė nendres lietuvininkai senovėje ir kuo dabar? Nendrės pjaunamos žiemą, kai vandens telkinius dengia ledas. Todėl kviečiame aplankyti Rusnės salą ir pamatyti, kaip pjaunamos ir rišamos nendrės. Išvykos metu sužinosite apie nendrių pjovimo ypatumus, jų rišimo ir panaudojimo būdą. Čia ne tik pamatysite, bet patys galėsite išmėginti pjauti ir rišti nendres.  O pavargusių ir išalkusių nuo darbų lauks nendrininkų košė ir karšta žolelių arbata.

Šis unikalus pasiūlymas, dėl klimatinių sąlygų, galioja tik iki vasario 28 d. 

Į KELIONĖS KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:

  1. Ekskursinė programa
  2. Nendrininkų košė, karšta arbata
  3. Kelionės vadovo, gido paslaugos

 

Paskutinės kelionės data: vasario 28 d.

Išankstinė registracija: a.jakstaite@nemunodelta.lt arba telefonu: 8 647 26719

Kaina žmogui: 30 Lt.

Rekomenduojamos grupės nuo 10 žmonių, mažesnėms nei 10 žmonių grupėms kaina didėja.

 

Salos etnokultūros ir informacijos centras

 

Vilnos vėlimo edukacija „Kalėdinis papuošalas“, „Velykinis margutis“ – 10 ir daugiau asmenų grupė.

 

Užuolaidėlių ir angelų karpymo edukacija –  10 ir daugiau asmenų grupė.

Atvirukų karpymo edukacija – 10 asmenų grupė.

Murano stiklo edukacija „Stiklo pakabukas“ –  10 ir daugiau asmenų grupė.

Karpymo edukacija  už etnokultūros centro ribų Šilutės rajono teritorijoje – 

Šventadienio „Kafijos“  gamyba ir degustacija –  10 ir daugiau asmenų grupė.

(Lietuvių) Šilutės kraštas

(Lietuvių) Turizmo paslaugos

(Lietuvių) Pramogos

(Lietuvių) Naujienų archyvas

Skip to content