Senųjų kaimo tradicijų kultūros centro folkloro kolektyvas “Vainuta“

Senųjų kaimo tradicijų kultūros centro folkloro  kolektyvas „Vainuta“ susibūrė 2011 m.. Šiuo metu yra 19 narių. Ansamblis mišrios sudėties, apimantis visas amžiaus grupes – nuo vaiko iki senolio. Dauguma ansambliečių yra Vainuto kaimo žmonės – tradicijos tęsėjai, išsaugoję savo krašto dainas, šokius, papročius ir pasakojimus.
Kolektyvas savo repertuare naudoja Senųjų kaimo tradicijų kultūros centro sukauptą dainuojamosios  ir pasakojamosios tautosakos  medžiagą. Ansamblis yra paruošęs keletą teminių programų: “Bitele raibuoji, kur medų nešiuoji“, „Gyvūnelis visad pri šalys“, “Ausk, močiuti, drobeles“, svajingą romansų programą “Žvangučius palydėjo šešėliai“.
Kolektyvas gali pravesti ritualines, apeigines programas krikštynoms, vestuvėms, vakarones įmonėse. Koncertinių programų metu ansamblio nariai groja liaudiškais instrumentais: kanklėmis, smuiku, lumzdeliu, armonika, basedle, būgnu. Per 4 veiklos metus mūsų krašto dainos skambėjo vietos, rajono renginiuose, respublikinėje Dainų šventėje, Latvijoje vykusiame festivalyje BALTICA. Kolektyvo nariai  ne tik patys koncertuoja, bet gana aktyviai į savo atliekamą programą įtraukia ir žiūrovą.

Kolektyvui  nuo susikūrimo vadovauja Loreta Mieliulytė.

1 val. koncertinė programos kaina be transporto išlaidų: 57,92 Eur.
Reikalinga išankstinė registracija.

Daugiau informacijos:
Senųjų kaimo tradicijų kultūros centras
Adresas: Galnės g. 1, Vainutas, LT – 99432, Šilutės rajonas
Kontaktai: +370 658 45543
https://www.tradcentras.lt/