Žemaičių Naumiesčio turgaus aikštė – tai beveik puskilometrio ilgio, hektaro dydžio, netaisyklingos trikampio formos teritorija, apstatyta mūrais ir trobesiais, grįsta akmenimis, kurios susmailėjime meistras, knygnešys ir stalius Domininkas Markvaldas 1928 m. pastatė paminklą Lietuvos Nepriklausomybės dešimtmečiui.
Žemaičių Naumiesčio gyventojų kasdieninį gyvenimą labiausiai veikė šalia ėjusi siena, skyrusi Mažąją ir Didžiąją Lietuvą. Žemaičių Naumiestis, kaip paribio miestelis, išsiskyrė savo daugiataute kultūrine aplinka. Dar ir šiandien miestelyje stovi trys maldos namai: evangelikų liuteronų (pastatyta 1842 m.), katalikų (pastatyta 1782 m.) ir žydų sinagoga (pastatyta 1816 m.).
Akmenimis grįsta, nuo XIX a. pr. mažai pakitusi senoji Žemaičių Naumiesčio turgaus aikštė taip pat mena apie daugiakultūrį paribio miestelio gyvenimą. Čia stovintys namai kaip gyvi eksponatai primena juose veikusias žydų, lietuvių, lietuvininkų parduotuves, smukles, dirbtuvėles.
Žemaičių Naumiestyje įsikūrusiame muziejuje daug dėmesio skiriama daugelio tautų kultūrinei paribio miestelio istorijai priminti.