Žemaičių Naumiesčio Šv. Mykolo Arkangelo Romos katalikų bažnyčia Žemaičių Naumiestyje pastatyta 1782 m. miestelio valdytojo Mykolo Romikerio iniciatyva. 1790 m. ją pašventino Žemaičių vyskupas Juozapas Koscia, suteikdamas jai švento Mykolo Arkangelo vardą, taip pagerbiant Mykolą Rionikerį už bažnyčios pastatymą. Bažnyčia stovi ant Vanagių piliakalnio, dar vadinamo Žaliuoju kalnu, įrašyto į archeologijos vertybių registrą.
Tai liaudies architektūros formų medinė bažnyčia, turinti neogotikos bruožų. Joje yra dailės požiūriu vertingų religinių paveikslų, skulptūrų. Dabartinis bažnyčios pastatas – kryžminio plano, su nedideliu bokšteliu stogo kryžmoje. Bažnyčios viduje yra senų paveikslų, vargonai, trys altoriai, sakykla, du XIX a. geležiniai ornamentuoti kryžiai, XX a. pr. Jėzaus Nukryžiuotojo medinė skulptūra. Šventoriuje 1890 metais pastatytas medinis koplytstulpis su ornamentuotu geležiniu kryžiumi. Žemaičių Naumiesčio bažnyčioje yra trys medinės XX a. pr. skulptūros: Kristus prie stulpo, Jėzus Nukryžiuotasis ir Jėzus Nazarietis.
2006 m. parapija įsigijo naują varpą.