1820 m., Jurgio Pliaterio sūnums pasidalijus Švėkšnos dvaro valdą, grafas Kazimieras Pliateris Stemplių kaimo pakraštyje įkūrė Stemplių dvarą. Stemplių dvare 12 metų gyveno rašytojas Simonas Stanevičius, kuris prižiūrėjo savo globėjo Jurgio Pliaterio paliktą biblioteką.
Stemplių dvaras išlikęs iki šių dienų. Jis yra apie 2 km į šiaurę nuo Stemplių kaimo. Išlikę 3 dvaro pastatai: vienaukštis medinis gyvenamasis dvaro pastatas ant lauko akmenų mūro pamato su mansarda, medinis svirnas ir plūkto molio tvartas su dvišlaičiu stogu. Dvaras – perdažytas oranžine spalva didelis gyvenamasis namas, apsuptas medžių, ir išlikęs apnykęs klojimas. Visa tai – privatus ūkis.