1820 m. Jurgio Pliaterio sūnums pasidalijus Švėkšnos dvaro valdą, grafas Kazimieras Pliateris Stemplių kaimo pakraštyje įkūrė dvarą. Stemplių dvare 12 metų gyveno rašytojas Simonas Stanevičius, kuris prižiūrėjo savo globėjo Jurgio Pliaterio paliktą biblioteką.
Stemplių dvaras išlikęs iki šių dienų. Jis yra apie 2 km į šiaurę nuo Stemplių kaimo. Išlikę 3 dvaro pastatai: vienaukštis medinis gyvenamasis dvaro pastatas ant lauko akmenų mūro pamato su mansarda, medinis svirnas ir plūkto molio tvartas su dvišlaičiu stogu. Dvaras perdažytas oranžine spalva, didelis gyvenamasis namas, apsuptas medžių, ir išlikęs apnykęs klojimas. Šiuo metu tai privatus ūkis.