1914 m. prie kelio aukštame šlaite Inkaklių ūkininkai įrengė Lurdo grotos imitaciją su Marijos statula ir šaltinėliu. Anot gyventojų, skulptūros apačioje, prie Švč. Mergelės Marijos kojų, buvo įmūrytas juodas Kristaus kapo uolos akmenukas, kurį prelatas J. Maciejauskas parvežė iš Jeruzalės. Šalia Lurdo yra šulinys, į kurį, žmonių teigimu, įpilta vandens iš Prancūzijos Lurdo grotos. Šį šaltinio vandenį žmonės laiko  stebuklingu.
Vėliau pastatyta mūrinė koplyčia. Grota atnaujinta 1989 m.