1914 m. prie ke­lio aukš­ta­me šlai­te In­kak­lių ūki­nin­kai įren­gė Lur­do gro­tos imi­ta­ci­ją su Ma­ri­jos sta­tu­la ir šal­ti­nė­liu. Anot gyventojų, skulptūros apačioje, prie Švč. Mergelės Marijos kojų, buvo įmūrytas juodas Kristaus kapo uolos akmenukas, kurį prelatas J. Maciejauskas parvežė iš Jeruzalės. Šalia lurdo yra šulinys, kuris, žmonių teigimu įpiltas iš Prancūzijos Lurdo grotos ir yra stebuklingas.
Vė­liau pa­sta­ty­ta mū­ri­nė kop­ly­čia. Gro­ta at­nau­jin­ta 1989 m.