Raudonų plytų, stačiakampio formos, istorizmo laikotarpio katalikų bažnyčia buvo pastatyta 1854 m. Varpinė buvo suprojektuota atskirai, tačiau liko nepastatyta. Bažnyčią puošia virš priekinio frontono išmūrytas ažūrinis dviejų aukštų bokštelis, dailios formos vitražiniai langai. Stogas buvo olandiškų čerpių, dabar perdengtas cinkuota skarda ir dažytas raudonais dažais. Priešais centrinį įėjimą, dešinėje pusėje, ant aukšto pjedestalo pastatyta Švč. Mergelės Marijos statula. Presbiterijoje du vitražiniai langai: viename vaizduojamas šv. Augustinas, kitame – šv. Elžbieta.
Bažnyčioje trys altoriai, puošti skulptūromis: didysis Šv. Kryžiaus Išaukštinimo, mažieji – vienas Švč. Jėzaus Širdies, o kitas Švč. Mergelės Marijos. Didžiajame altoriuje medinis krucifiksas, šalia Nukryžiuotojo stovi Švč. Mergelė Marija, iš šonų apaštalų šv. Petro ir šv. Pauliaus statulos (skulptorius nežinomas).
Sakykla – medinė, gotikinio stiliaus su keturių evangelistų ir dekalogo bareljefais.