Nuo XVI a. iki Antrojo pasaulinio karo ryškiausias Šilutės miesto reprezentacinis elementas buvo senojoje turgaus aikštėje vykę milžiniški turgūs. Į juos suplaukdavo ir suvažiuodavo aplinkinių gyvenviečių žvejai, ūkininkai, pirkliai iš Karaliaučiaus ir Klaipėdos, žemaičiai iš Didžiosios Lietuvos. Šalia turgaus aikštės buvo pastatyta pirmoji karčema, nuo kurios, manoma, ir pradėjo plėstis Šilutės miestas. Garsus žuvų turgus Šilutės turgaus aikštėje veikė kelis šimtus metų.
Šilutės senoji turgaus aikštė vis dar juosiama senųjų pastatų, jos erdvė, nedaug pakitusi dėl supilto pylimo palei Šyšos vingį bei po asfaltu esančio akmeninio grindinio, yra išlikusi iki šiol. Ši vieta prie Šyšos vingio, Šilutės dvaro ir metalinio tilto kelyje į Rusnę, turgaus aikštės paskirtį atliko bemaž 500 metų.
Senoji Šilutės turgaus aikštė yra viena seniausių miesto istorinių vietų, su kuria susiję svarbūs miesto istorinės raidos etapai. 2022 m. aikštė atnaujinta.