Klaipėdos–Tilžės geležinkelis buvo pradėtas tiesti 1872 metų pavasarį ir baigtas 1875 m. liepos 1 d. Geležinkelio stotis buvo pastatyta Žibuose, todėl ją vadindavo Žibų-Šilokarčemos stotimi. Stotis jau turėjo visus būtinus pastatus, vandentiekį, gyvenamuosius geležinkeliečių namus bei nedidelį depą (angarą) einamajam garvežių remontui.
Moderno stiliaus pastatų kompleksas statytas XIX a.pab. – XX a. pr., yra valstybės saugomas nekilnojamasis kultūros paveldo objektas: mūrinis, vieno-dviejų aukštų, laiptuoto tūrio pastatas.
Centrinė pastato dalis yra dviejų aukštų, priestatai – pietinis vieno aukšto, šiaurinis dviaukštis. Rytinėje pusėje yra stoties peronas. Įėjimai – rytų ir vakarų pusėse. Antrame aukšte yra penki gyvenamieji butai. Kapitalinių sienų tinklas yra išlikęs, tik pakitusi patalpų paskirtis. Spėjama, kad pietiniame priestate buvo restoranas, vėliau čia buvo laukiamoji salė.