Prieš Pirmąjį pasaulinį karą buvusioje medinės smuklės vietoje (vadintoje Aukštutine smukle) pastatytas gražus mūrinis pastatas, kuriame įsikūrė restoranas „Villa Werden“ (Vila Verdainė). Kieme pasodinta įvairių medžių ir krūmų. Vasaros metu kieme stovėdavo staliukai ir kėdės. Šią vietą mėgo Šilokarčemos gyventojai, ateidavę išgerti kavos ar tauriųjų gėrimų. Kieme taip pat buvo pastatyta erdvi mūrinė salė su scena, kurioje ištisus metus vykdavo mėgėjų vaidinimai, koncertai, smagūs šokių vakarai, susirinkimai ir pobūviai. Verdainės restoranas buvo įsigijęs vieną pirmųjų radijo aparatų  Klaipėdos krašte. Jo lankytojai jau nuo 1924 m., gurkšnodami galėdavo pasiklausyti Karaliaučiaus, Berlyno, Londono ir kitų radijo stočių muzikos ir pranešimų.
1923 m. sausio 19 d. šiame restorane susirinko Šilutės seimas. Vyriausiojo Mažosios Lietuvos gelbėjimo komiteto ir Klaipėdos krašto lietuvių kultūrinių bei ūkinių organizacijų atstovai (daugiau kaip 120 žmonių), priėmė ir pasirašė deklaraciją dėl Klaipėdos krašto prisijungimo prie atkurtos Lietuvos valstybės autonomijos teisėmis. Dokumente taip pat buvo nusakyti pagrindiniai būsimo gyvenimo principai.

Po karo, 1946 m., buvusiame Villa Verdainė pastate įsikūrė Pagėgių-Šilutės kelių eksploatacijos ruožas, kurio įpėdinė yra Šilutės autokelių eksploatavimo linijinė valdyba, o šiuo metu pastate įsikūrusi UAB „Šilutės automobilių keliai.“Pastatą, kuriame buvo pasirašyta deklaracija, kad Klaipėdos kraštas autonominėmis teisėmis prijungiamas prie Lietuvos, žymi unikalus, apie šį neeilinį įvykį bylojantis užrašas. Išskirtinai Klaipėdos krašto prijungimo momentą įprasmina ypatinga, šviečianti meninė instaliacija, pavadinimu ,,Delegatai“. Joje vaizduojami Vyriausiojo Mažosios Lietuvos gelbėjimo komiteto atstovai: Vilius Šaulinskis, Martynas Jankus, Jonas Vanagaitis, Jurgis Lėbartas, Jurgis Brūvelaitis.