XIX a. pabaigoje pastatą savo šeimai pastatė garsus to meto meistras H. Fydleris (Fiedler), tačiau namo savininke buvo užrašyta jo žmona Helene Fydler (Fiedler). Vėliau pastatą nusipirko arklių pirklys Adalbertas Ritensas (Rittens). Jis supirkinėdavo arklius, daugiausia trakėnų ir žemaitukų veislių. Trakėnus parduodavo kariuomenei, o žemaitukus eksportuodavo į Vakarų Europą. Minimas pirklys buvo pagarsėjęs tuo, kad už 50 tūkst. litų jis sutiko perleisti savo žmoną tuometiniam Traksėdžių durpių kraiko fabriko direktoriui M. Kubiliui.
Po karo, 1949 m., šiame pastate buvo įkurtas kraštotyros muziejus, kuriame buvo eksponuojami surinkti ir išsaugoti niokojamo Hugo Šojaus dvaro muziejaus eksponatai. Iki 1944 m.  Šilutėje buvo tik privatus dvaro savininko H. Šojaus muziejus, įkurtas dviejuose dvaro kambariuose.
Šiame pastate muziejus gyvavo daugiau nei 65 metus. 2015 metais jis perkeltas į Šilutės Hugo Šojaus dvaro patalpas.