Kaimas įsikūręs tarp Pakalnės ir Skirvytėlės upių. Buvusio kaimo ilgis – 1,5 km. Jį sudaro apie 20 XIX a. pab. statytų sodybų, išsidėsčiusių Pakalnės, Vorusnės upių pakrantėse. Spėjama, kad gyventojai kaime pradėjo kurtis XVI a. pab. ir vertėsi daržininkyste, žvejyba, nendrių pjovimu ir pardavimu.
Tai vienintelis Nemuno deltos regioninio parko kaimas – respublikinės reikšmės architektūros paminklas.