Kaimas įsikūręs tarp Pakalnės ir Skirvytėlės upių. Buvusio kaimo ilgis – 1,5 km. Jį sudaro apie 20 XIX a. pabaigoje statytų sodybų, išsidėsčiusių Pakalnės, Vorusnės upių pakrantėse. Spėjama, kad gyventojai kaime pradėjo kurtis XVI a. pabaigoje ir vertėsi žemdirbyste, žvejyba, nendrių pjovimu ir pardavimu.
Tai vienintelis Nemuno deltos regioninio parko kaimas – respublikinės reikšmės architektūros paminklas.