Tilto statybos prasidėjo 1912 metais, jų dėka, buvo pastatyta elektrinė ir į Rusnės miestelį įvesta elektra. 1914 m. rugsėjo 1 d. turėjo įvykti iškilmingas Peterso tilto atidarymas, deja, rugpjūčio 1 d. prasidėjęs Pirmasis pasaulinis karas sutrukdė baigiamuosius darbus. Vis dėlto 1914 m. spalio 10 d. tilto statyba buvo baigta. Tiek per Pirmąjį ir per Antrąjį pasaulinį karą Rusnės tiltas išliko sveikas, gyventojai juo naudojosi  daugiau kaip 30 metų. Iš keleivių buvo renkami tiltpinigiai. 1944 m. spalio mėn., jau baigiantis Antrajam pasauliniam karui, dalį tilto atsitraukiantys vokiečiai susprogdino.
Prie Peterso tilto buvo įkurtas Rusnės senasis paštas. Dabar pro buvusio pašo langus matosi atmatos upė, garsiojo Peterso tilto liekanos ir jo žibintas, apžvalgos aikštelė. Praeičiai būdingas pašto pastatas, stovėjęs prieš pat įvažiavimą į tiltą – dailus vokiško nacionalinio stiliaus statinys.
Dabar čia įsikūręs viešbutis – restoranas “Prie Peterso tilto”.