Katyčių bažnyčia iš lauko akmenų ir plytų, mediniu bokštu pastatyta 1734 m. šalia senųjų kapinių. 1801 metais praūžus stipriam viesului nulaužtas bažnyčios bokštas. 1894 m. Katyčių bažnyčia dar kartą iš pagrindų pertvarkyta, remontuota. Tada ji įgijo griežto stačiakampio – ilgis 25, plotis                12 metrų – formą, sustiprintas medinis, besibaigiąs palapinės pavidalo stogeliu, bokštas. Mediniame bokšte kabėjo trys varpai, vieną iš jų bažnyčiai padovanojo Prūsijos karalienė Luizė. Trys bažnyčios varpai skambėjo iki 1955 m.
Vienas iš tragiškų Katyčių evangelikų liuteronų bažnyčios istorijos epizodų mini, kad tarybų valdžia bažnyčią 1955 m. nacionalizavo ir nutarė čia įrengti kino salę. Prireikė pertvarkyti interjerą – išgriauti altorių, sakyklą, panaikinti religinę atributiką. Nugriauta varpinė, nuimti varpai, vieną, Prūsijos karalienės Luizės  dovanotąjį, sudaužė. Kur jis po to buvo išvežtas, niekas nežino. Užmūrijo altorių, sunaikino po grindimis buvusias kriptas, pribaigė vargonus. Į įrengtąjį „kultūros“ židinį katytiškiai atsisakė eiti. Nieko nepešęs partijos komitetas bažnyčią 1958 m. grąžino. Pamažu evangelikų liuteronų bendruomenė bažnyčia atstatinėjo. O po 1994 m. restauracijos vėl atstatyta varpinė, įkeltas varpas, vyksta evangelikų liuteronų pamaldos.