1865 m. pradėti bažnyčios statybos darbai. Bažnyčia stačiakampė, gotiško-romaniškojo stiliaus, vienabokštė, su penkiakampe apside. Viduje buvo suprojektuotos trapecijos formos medinės lubos, nedidelį altorių iš trijų pusių juosė talpūs kūrai. 1883 m. buvo sumontuoti 16 registrų skardžiabalsiai vargonai. 36 m aukščio masyviame bokšte buvo įkelti du vario varpai.
Karo metais bažnyčia apgadinta, vėliau įrengtas grūdų sandėlis. 1993 m. bažnyčia grąžinta liuteronams. Atnaujinta, išgražinta ir vėl palaiminta pastoraciniam darbui.