TURIZMO INFORMACINĖS INFRASTRUKTŪROS PRITAIKYMAS NEĮGALIESIEMS

Pietvakarinės Klaipėdos regiono dalies savivaldybės vykdo projektą „Turizmo informacinės infrastruktūros sukūrimas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams pietvakarinėje Klaipėdos regiono dalyje“.

Klaipėdos regiono pietvakarinėje dalyje lankytinų vietų ženklinimo infrastruktūra nėra pakankamai gerai išvystyta ir pritaikyta neįgaliųjų poreikiams. Nors neįgalieji nėra didžioji turistų dalis, tačiau lankytinų vietų ženklinimo/informacijos infrastruktūra turi būti lengvai prieinama ir pritaikoma visiems žmonėms. Didelė dalis Klaipėdos regiono pietvakarinėje dalyje esančių informacinių stendų informuojančių apie lankytinus objektus yra nepatogūs naudotis žmonėms su judėjimo, regos ar intelektine negalia, trūksta tinkamos vaizdinės ar apčiuopiamos informacijos, nukreipiamųjų ženklų bei ženklų nurodančių, jog kai kurios lankytinos vietos yra pritaikytos neįgaliųjų poreikiams.

Klaipėdos rajono, Neringos, Klaipėdos miesto ir Šilutės rajono savivaldybių administracijos bendradarbiauja šiame projekte siekdamos sukurti vientisą, savivaldybes jungiančią turizmo ženklinimo infrastruktūros sistemą, kuri būtų pritaikyta neįgaliųjų poreikiams.

Projekto tikslas –  sukurti vieningą turizmo ženklinimo infrastruktūros sistemą Klaipėdos regiono pietvakarinėje dalyje, kuri būtų pritaikyta neįgaliųjų poreikiams.

Tikslinė grupė – neįgalieji (žmonės su judėjimo ar regos negalia, silpnaregyste bei intelektiniais sutrikimais).

Projekto metu planuojama įrengti tokius ženklinimo infrastruktūros objektus kaip bareljefines 3D plokštes, taktilinius žemėlapius, informacinius stendus Brailio raštu, tarptautinius ženklus, nurodančius judėjimo kryptį neįgaliesiems ir ženklus, nurodančius, jog infrastruktūra yra pritaikyta neįgaliųjų poreikiams. Visa tai yra reikalinga siekiant sukurti vientisą turizmo ženklinimo sistemą, kuri palengvintų neįgaliųjų lankytinų objektų pažinimo galimybes. Projektu siekiama įrengti 83 ženklinimo infrastruktūros objektus Klaipėdos regiono pietvakarinėje dalyje.

Šiuo projektu yra siekiama sukurti lygias galimybes žmonėms su negalia praktiškai ir teoriškai pažinti ir susipažinti su lankytinais objektais.