PROJEKTAS „TRADICINIŲ AMATŲ CENTRO ŠVĖKŠNOJE PLĖTRA“
NR. 20AM-KL-15-1-05889-PR001

           Projektas vykdomas pagal LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014-2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS ,,PAGRINDINĖS PASLAUGOS IR KAIMŲ ATNAUJINIMAS KAIMO VIETOVĖSE“ VEIKLOS SRITIES ,,PARAMA INVESTICIJOMS Į KAIMO KULTŪROS IR GAMTOS PAVELDĄ, KRAŠTOVAIZDĮ“ VEIKLOS ,,TRADICINIŲ AMATŲ CENTRŲ PLĖTRA“
Finansavimo – administravimo sutartis pasirašyta 2016 m. kovo 24 d. Nr. 20AM-KL-15-1-05889-PR001.

Bendra projekto suma – 60038,59 Eur
Paramos suma – 54034,73 Eur

Projekto tikslas – kurti patrauklią aplinką gyventi ir dirbti Švėkšnos miestelyje ir Šilutės rajone.
Veiklos specialusis tikslas – išsaugoti kultūrinį paveldą plėtojant Tradicinių amatų centrą Švėkšnoje.

Projekto veikla:

 • Įrengti papildomą ventiliacinę ištraukimo sistemą keramikos dirbtuvėse molio degimo krosniai;
 • Įsigyti priemonių ir įrankių keramikos edukacinių programų vykdymui ir plėtrai;
 • Įsigyti medžiagų, priemonių ir papildomų įrankių medžio apdirbimo edukacinių programų vykdymui ir plėtrai;
 • Įrengti tradicinių amatų produktų ekspozicijų-pardavimo patalpą, kurioje būtų sudarytos sąlygos prekiauti ir eksponuoti darbus;
 • Įsigyti palapinę, mobilią sceną ir lauko baldus (stalai, kėdės) edukacinių programų, renginių, mugių ir festivalių organizavimui;
 • Įsigyti garso aparatūrą edukacinių programų, renginių, mugių ir festivalių organizavimui ir vedimui;
 • Įsigyti techniką (automobilį), kuri pagelbėtų ir palengvintų Tradicinių amatų amatininkų veiklos koordinavimą ir įvairių renginių, festivalių organizavimą;
 • Papildomų baldų, priemonėms ir įrangai laikyti, edukacinių užsiėmimų klasėse įsigijimas;
 • Papildomos kompiuterinės technikos įsigijimas;
 • Tradicinių amatų centro darbuotojų ir edukacinių programų vedėjų tautinių kostiumų įsigijimas.

Įgyvendinat projekto veiklas siekiama:

 • puoselėti tradicinių amatų centro technologijas, sukuriant ir populiarinant edukacines programas;
 • patobulinti keramikos ir medžio apdirbimo edukacinių programų dirbtuves, pritaikant platesnį edukacinių programų spektrą;
 • sudaryti sąlygas eksponuoti amatininkų edukacines programas įvairiose mugėse, festivaliuose ir kt. renginiuose;
 • sudaryti sąlygas amatininkams ir tautodailininkams pristatyti, eksponuoti ir prekiauti tautinio paveldo produktais;
 • išsaugoti etninės kultūros vertybes, vystyti darnų požiūrį į amatų veiklą;
 • skatinti jaunosios kartos Šilutės rajono ir Švėkšnos miestelio bendruomenės susidomėjimą tradiciniais amatais, organizuojant įvairius renginius ir festivalius.

Tikslinės projekto grupės:

 • Amatininkai;
 • Kultūros ir švietimo darbuotojai;
 • Vaikai, jaunimas ir suaugusieji
 • Turistai;
 • Krašto bendruomenė.