PROJEKTAS „PAŽINK PAMARIO KRAŠTĄ KELIAUDAMAS PAUKŠČIŲ KELIU“

Šilutės rajono savivaldybės administracija kartu su Šilutės turizmo informacijos centru pradeda įgyvendinti projektą „Pažink pamario kraštą keliaudamas paukščių keliu“, kuris finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonę Nr. 05.4.1-LVPA-K-808 „Prioritetinių turizmo plėtros regionų e-rinkodara“.

Projektu „Pažink pamario kraštą keliaudamas paukščių keliu“ siekiama skatinti ornitologinį turizmą e-rinkodaros priemonėmis prioritetiniuose turizmo regionuose. Projekto pagrindinis tikslas yra didinti turistų srautus ir skatinti ornitologinį turizmą.  Projekto įgyvendinimo metu planuojama viešinti gamtos paveldo objektus Šilutės rajone bei Neringos savivaldybėje.

Projekto veiklų įgyvendinimo metu bus sukurtas naujas polapis Šilutės turizmo informacijos interneto svetainėje. Atnaujinta interneto svetainė skirta suregistruoti Lietuvoje gyvenančius ir migruojančius paukščius ir sukurti virtualią enciklopediją/paukščių knygą. Svetainė bus sukurta tokiu principu, kad informaciją galėtų pildyti bet kuris lankytojas. Informacija atnaujintoje svetainėje bus pateikta lietuvių, anglų, rusų ir vokiečių kalbomis. Svetainė bus optimizuota pagal prioritetinius raktažodžius ir frazes bei pritaikyta naudoti tiek kompiuteriu, tiek per išmaniuosius įrenginius.

Projekto įgyvendinimo metu bus sukurtas interaktyvus orientacinis žaidimas, kuris veiks naudojant kompiuterį ar  mobilų įrenginį. Kiekvienas Lietuvos ar užsienio gyventojas galės orientuotis ir rinkti virtualius ženkliukus (angl. „Badges“.) Naudojant QR kodus bet kuris lankytojas turėtų gauti galimybę išklausyti ir audiogidą apie konkretų objektą (planuojama ne mažiau 10 objektų).

Projekto lėšomis bus vykdoma rinkodara socialiniuose tinkluose (perkama projekto reklama Lietuvos ir užsienio tikslinėms rinkoms), reklama populiariose socialinėse paskyrose, kaip pvz.: „Facebook“ fanų puslapis „We love Lithuania“.

Projekto metu sukurti techniniai sprendimai bus naudojami pareiškėjo turizmo rinkodaroje ir prisidės prie viešinamų objektų žinomumo bei lankytojų srautų didinimo pasibaigus projektui. Projektas „Pažink pamario kraštą keliaudamas paukščių keliu“ leis augti paukščių mylėtojų bendruomenei ir didinti gamtos paveldo objektų žinomumą.

Projekto trukmė 24 mėnesiai, projekto biudžetas – 233 636,80 Eur.