Projekto vykdytojas: Šilutės turizmo informacijos centras

Partneris:  Šilutės Hugo Šojaus  muziejus

Projekto pavadinimas: Šilutės miesto ekonomiškai neaktyvių gyventojų užimtumo didinimas siekiant pagerinti įsidarbinimo galimybes

Projekto kodas:  08.6.1-ESFA-T-927-01-0263

Projekto vertė: 14 516,02 Eur. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinio fondo (13 390,90 Eur.) lėšomis ir projekto vykdytojo nuosavomis lėšomis savanorišku darbu (1125,12 Eur.)

Projekto tikslas – Padidinti Šilutės miesto ekonomiškai neaktyvių gyventojų įsidarbinimo galimybes, siekiant geresnės jų integracijos į darbo rinką, dalyvaujant gidų darbo įgūdžių įgijimo veiklose. Projekto uždavinys – suteikti ekonomiškai neaktyviems asmenims žinių ir praktinių įgūdžių siekiant įsidarbinimo galimybių didinimo.

Projekto įgyvendinimo pradžia – 2020 m. birželio 16 d.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2021 m. birželio 16 d.

Projekte numatytos veiklos: Mokymai ir išvažiuojamasis renginys projekto veiklų dalyviams; Profesinių ir kitų įgūdžių, reikalingų gido darbinei veiklai įgijimas.

Siekiami rezultatai – projekto metu planuojama 8 asmenis, iš kurių 2 jaunimas, parengti  kvalifikacinius reikalavimus atitinkančius gidus, kurie galės teikti gido paslaugas Šilutės rajono lankytinuose objektuose ir siekiama juos įtraukti į darbo rinką.