Šilutės turizmo informacijos centras organizuoja veiklas migrantams ir pabėgėliams


🔸Šilutės turizmo informacijos centras pradeda įgyvendinti veiklas, skirtas migrantų ir pabėgėlių socialiniai integracijai. Iki šių metų galo įvyks lietuvių kalbos mokymai, seminarai, renginiai ir pažintinės išvykos, skirtos integruoti į pilnavertį visuomeninį gyvenimą grįžusius iš emigracijos kraštiečius bei imigrantus, įskaitant ir pabėgėlius.Veiklose dalyvaus tiek Šilutės rajono kraštiečiai lietuviai, gyvenę užsienyje ir nusprendę sugrįžti į savo gimtą kraštą, tiek kitų šalių piliečiai, savo apsisprendimu naują gyvenimo etapą pradėję Šilutės rajone, tiek pastaruoju metu nuo karo siaubo ramų prieglobstį čia radę ukrainiečiai.

🔸Į veiklas kviečiami šių grupių atstovai neatsitiktinai. Tuo siekiama gerinti šių asmenų socialinę integraciją, stiprinti bendrystę ir socialinius bei sociokultūrinius ryšius. Pagrindinis šių veiklų tikslas yra tai, kad į Šilutės rajoną sugrįžę ar naujai į jį atsikėlę asmenys nesijaustų izoliuoti, o galėtų lengviau pažinti ar iš naujo atrasti šį kraštą, pažinti vieni kitus bei vietinius gyventojus ir susikurti profesines, asmeninio tobulėjimo ir socialinio rato kūrimo galimybes, palengvinti savo įsitvirtinimą darbo rinkoje.

🔸Įvadinis susipažinimo renginys įvyko dar praėjusių metų rugpjūčio mėnesį. O dabar Šilutės turizmo informacijos centras imasi įgyvendinti tokias veiklas kaip: lietuvių kalbos mokymai kitų šalių piliečiams; seminarai, orientuoti į dalyvių bendravimą, bendrystės, socialinių ir sociokultūrinių ryšių stiprinimą; planuojamas 2 dienų išvažiuojamasis renginys, skirtas ne tik mokymuisi, bet ir Šilutės krašto pažinimui; konferencija, skirta pateikti apibendrinamąsias įžvalgas apie įgyvendintas veiklas valdžios, verslo, valstybinių įstaigų atstovams; pažintinė išvyka, kurios metu dalyviai turės galimybę bendrauti neformaliai ir gilinti žinias apie Šilutės kraštą.Į dalį veiklų taip pat bus įtraukiami verslo, politikos, įstaigų atstovai, projekto savanoriai. Tai leis sukurti socialinius ryšius ne tik tarp į Šilutės rajoną sugrįžusių ar naujai į jį atsikėlusių asmenų, bet ir integruos juos su čia nuolatos gyvenančiais Šilutės rajono gyventojais.

🔸Visas veiklas Šilutės turizmo informacijos centras organizuos įgyvendinant projektą „Socialinis dialogas: partnerystė gyvensenos kokybei“.

🔸Projekto partneriai: asociacija „Lamatos žemė“, Šilutės miesto VVG „Pamario kraštas“, Šilutės žuvininkystės regiono VVG „Žuvėjų kraštas“. Partnerių savanoriai seminarų-pasitarimų, apskritų stalų metu drauge su projekto dalyviais, IT žinovais, verslininkais, Šilutės rajono politikais kuria internetinėje erdvėje veiksiančią bendradarbiavimo platformą „Atrask namus“. Numatoma ją padaryti taip, kad ja patogiai galėtų naudotis Šilutės gyventojai: užsienio valstybės piliečiai, apsigyvenę ilgesniam ar visam laikui Šilutėje, kitataučiai, atgal į Lietuvą iš užsienio sugrįžę gyventi šilutiškiai, pabėgėliai, Pasaulio lietuvių diaspora – kitose šalyse gyvenantys lietuviai, šilutiškiai.

Šilutės kraštas

Turizmo paslaugos

Pramogos

Naujienų archyvas

Skip to content