Veiklą pradėjo Šilutės rajono savivaldybės Turizmo taryba


Veiklą pradėjo Šilutės rajono savivaldybės Turizmo taryba

Šių metų pavasarį Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimu buvo sudaryta Šilutės rajono savivaldybės turizmo taryba bei patvirtinti jos nuostatai. Tarybą sudaro 11 narių, kurią sudaro Šilutės r. savivaldybės atstovai, tarybos nariai, Šilutės turizmo informacijos centro atstovas ir turizmo verslo atstovai. Pirmininku patvirtintas Šilutės r. savivaldybės tarybos narys Edvardas Jurjonas.

Išrinkta taryba yra patariamojo pobūdžio institucija, padedanti Šilutės rajono savivaldybės institucijoms ir įstaigoms spręsti ir koordinuoti Šilutės rajono turizmo plėtros klausimus. Taryba bendradarbiauja su Klaipėdos regiono turizmo taryba, kitomis savivaldybėmis, turizmo verslo asociacijomis ir organizacijomis bei turistinėmis organizacijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, susijusiomis su turizmo plėtra Šilutės rajone.

Tarybos tikslai: teikti pasiūlymus ir rekomendacijas institucijoms ir įstaigoms dėl valstybės ir Savivaldybės turizmo politikos įgyvendinimo savivaldybės teritorijoje. Nagrinėja ir vertina svarbiausias Savivaldybės turizmo plėtros programas. Sprendžia įvairius su turizmo plėtra susijusius klausimus.

Šiemet įvyko 2 tarybos posėdžiai ( gegužės 26 d. ir lapkričio 27 d.). Pirmame posėdyje buvo išrinkta pirmininko pavaduotoja Aurelija Jakštaitė, kelionių agentūros „Upaitė“ vadovė. Posėdžiuose buvo  aptariama Šilutės turizmo informacijos centro  veikla, vykdomi projektai, 2021 metų planai. Domėtasi statomu Rusnės apžvalgos bokštu. Buvo iškelti klausimai dėl rajono paslaugų teikėjų viešinimo Palangos oro uoste, dėl nemokamo laivų stovėjimo galimybės Neringos laivų prieplaukoje, kaip palengvinti laivininkų darbą Rusnės pasienio ruože. Buvo aptariama ir bandoma spręsti problema, dėl vandenlenčių parko įrengimo Ramučių tvenkinyje. Projektas nevykdomas, nes vykdytojui nepavyksta susitarti su tvenkinio nuomotoju. Vandenlenčių parkas būtų labai reikalingas, nes rajone trūksta aktyvių pramogų ir ši pramoga mūsų šalyje labai populiarėja.


Šilutės kraštas

Turizmo paslaugos

Pramogos

Naujienų archyvas

Skip to content