Dėl skelbimo teikti paraiškas Tautinio paveldo stipendijai gauti


Informuojame, kad Žemės ūkio ministerija iki gruodžio 3 dienos skelbia kvietimą teikti paraiškas gauti individualią arba edukacinę valstybės stipendiją, siekiančią 390 Eur per mėnesį.

  • Gauti individualią stipendiją turi teisę tradiciniai amatininkai, tradicinio amato pameistriai, o edukacinę stipendiją – tradicinių amatų meistrai.

Gauti individualią stipendiją turi teisę tradiciniai amatininkai, tradicinio amato pameistriai, o edukacinę stipendiją – tradicinių amatų meistrai.

Pareiškėjas, pretenduojantis gauti stipendiją, per einamuosius metus gali teikti tik vieną paraišką vienos rūšies stipendijai gauti.

Individuali stipendija teikiama tradicinio amato, kuriuo užsiima amatininkas ar pameistrys, įgūdžiams tobulinti, iki metų, o edukacinė stipendija skirta tradicinių amatų meistrams dalyvauti įvairiose konferencijose, seminaruose, mokymuose, ši stipendija gali būti mokama iki šešių mėnesių.

Kartu su paraiška privaloma pateikti patirties ir (arba) praktinės veiklos tradicinių amatų srityje aprašymą. Teikiant paraišką edukacinei stipendijai gauti, papildomai privaloma pateikti dokumentus, kurie patvirtina kvietimą dalyvauti stažuotėje, kursuose, konferencijoje, simpoziume ir kitoje veikloje, kuri skirta profesiniam meistriškumui tobulinti. Kartu su paraiška teikiami ir kiti dokumentai, kuriuose pagrindžiama paraiškoje nurodyta informacija.

Skelbimas teikti paraiškas paskelbtas tinklapyje „Tautinispaveldas“:

http://www.tautinispaveldas.lt/naujienos1/skelbiamas-tradiciniu-amatu-meistru-tradiciniu-amatininku-ir-tradicinio-amato-pameistriu-paraisku-gauti-individualia-arba-edukacine-valstybes-stipendija-priemimas1/1081

Žemės ūkio ministerijos tinklapyje „Informaciniai skelbimai:

https://zum.lrv.lt/lt/skelbimai/skelbiamas-tradiciniu-amatu-meistru-tradiciniu-amatininku-ir-tradicinio-amato-pameistriu-paraisku-gauti-individualia-arba-edukacine-valstybes-stipendija-priemimas-3


Šilutės kraštas

Turizmo paslaugos

Pramogos

Naujienų archyvas

Skip to content