Kvietimų dokumentai


PASIŪLYMŲ VERTINIMO IR ATRANKOS VIDAUS TVARKOS APRAŠAS_SILUTES MIESTO VVG

SAVANORIŠKO-DARBO-ĮKAINIS.doc

PROJEKTO-DALYVIŲ-TIKSLINĖS-GRUPĖS.docx

BENDRUOMENIŲ-INICIJUOTOS-VIETOS-PLĖTROS-PROJEKTINIO-PASIŪLYMO-FORMA.docxPROJEKTŲ ADMINISTRAVIMO IR FINANSAVIMO TAISYKLĖS

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316

Nuoroda: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f44986504ed411e49cf986e1802f1de9


2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ NR. 08.6.1-ESFA-V-911 PRIEMONĖS „VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
2017 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. 1V-77

Nuoroda: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c6e25a00e6b911e68503b67e3b82e8bd


Šilutės kraštas

Turizmo paslaugos

Pramogos

Naujienų archyvas

Show Buttons
Hide Buttons