Saugos


Saugos

Saugos – tai senovinė prūsų – kuršių gyvenvietė, kurios šaknys siekia daugiau nei 600 – 700 metų. Sprendžiant iš pavadinimo, tai galėjo būti senovės lamatiečių ar kuršių pasienio kaimas, kuris saugojo nuo priešų puolimų savo žemes. Taip galėjo atsirasti dabartinis gyvenvietės pavadinimas. Vietovardis Saugen pirmą kartą paminėtas 1540 metais. Po Antrojo pasaulinio karo gyvenvietę imta vadinti lietuviškai Saugos.
Didieji pokyčiai čia vyko visą devyniolikto amžiaus  laikotarpį. Buvo pradėta statyti mūrinė evangelikų – liuteronų bažnyčia, įsteigta policijos tarnybinė apygarda. Buvo nutiestas plentas ir geležinkelis, jungiantis Klaipėdą su Tilže, atnešęs nemažai ekonominės naudos ir skatinęs bažnytkaimio plėtrą.
Pastatytas paminklas Sibiro tremtiniams.