Juknaičiai


Juknaičiai

Juknaičiai naujosios kaimo architektūros pavyzdys. Kaimo vardas pirmą kartą paminėtas 1540 m. duoklių sąrašuose. XX a. pr. Juknaičiuose buvo keliolika sodybų greta geležinkelio ir daug nedidelių vienkiemių aplink. Didelės sodybos, esančios arčiau Šilutės – Pagėgių plento, priklausė Blauzdžių kaimui. 1963 m. sujungus du atsilikusius kolūkius, susikūrė Juknaičių tarybinis ūkis. Gyvenvietė suprojektuota žymių architektų kaip pavyzdinio tarybinio ūkio centras. Parke buvo pasodinta „Vilčių giraitė“, kurioje ąžuolus ir liepas sodindavo naujagimių tėvai.
1996 m. savivaldybė Juknaičiams suteikė gyvenvietės – parko statusą, o kraštovaizdį paskelbė saugotinu. 2008 m. patvirtintas Juknaičių herbas.
Netoli Juknaičių atidaryta neseniai restauruota Vyžių liuteronų evangelikų bažnyčia.